Завдання для учнів Чугуївського професійного ліцею із зарубіжної літератури

Група: КК -22

Дата: 17/03; 24/03; 31/03

Викладач: Ольга Василівна Бєдухова. За консультаціями звертатися : телефон 0965913583 або 0636766030, вайбер и ватсап  0965913583, електронна пошта bedukhova.o@gmail.com

Урок №29

Тема. Позакласне читання. Макс Фріш «Санта-Круc»

 

Інформація про домашнє завдання:

 • Прочитайте додатковий матеріал і зробіть короткий конспект статті (у зошиті). Макс Рудольф Фріш (1911–1991) — швейцарський прозаїк, драматург і публіцист, якого вважають одним із найкращих письменників у німецько-мовній літературі другої половини XX ст. Його перу належать численні романи й повісті, щоденники, есе, понад 10 п’єс. Доля була щедрою на визнання літературного обдарування М. Фріша: його обрано почесним доктором кількох університетів Європи і С ША, твори перекладено багатьма мовами, відзначено

численними літературними преміями, про драматурга зняли кіно. «Людська

особистість,— стверджував Макс Фріш,— найвища цінність, кожна люди-

на є неповторною й самобутньою, не схожою на будь-кого іншого, а тому людина

часто не здатна розуміти іншу людину. Набагато легше поставити

себе на місце іншої людини, пройнятися її проблемами, її болем». Це — основна

тема його творчості, яку реалізовано вже в першому серйозному творі мит-

ця для театру — п’єсі «Санта-Крус».

Санта-Крус — це назва далекого порту, якого, можливо, не існує. Для ге-

роїв твору це — романтична мрія, недосяжний рай. Вони намагаються осмислити

власне життя, подоланий шлях і з’ясувати, що їм завадило зробити рі-

шучий крок до щастя. У центрі п’єси — любовний трикутник. Сюжет розгор-

тається водночас у сьогоденні й минулому: 17 років тому закоханий у чужу

наречену морський пірат Пелеґрін викрав дівчину Ельвіру, спокусив і поки-

нув, тому що більше за неї любив морські подорожі, свободу й казковий ост-

рів Санта-Крус. Ельвіра не була байдужою до Пелеґріна, через що розірвала

заручини з Ротмістром. Вона мріяла про тихий родинний затишок, а не мор-

ські поневіряння, тому жінка повернулася до Ротмістра, який прагнув разом

із Пелеґріном блукати морями. Проте, як благородна й любляча людина, він

залишився з Ельвірою. За час, що минув, Ротмістр та Ельвіра добре облашту-

валися, жили в злагоді. У замку в них затишно, але чогось бракує для щастя:

Ротмістр безнадійно мріє про море й Санта-Крус, а Ельвірі сниться Пелеґрін.

Морський вовк також нещасливий. Тому, уже тяжко хворий, він приїхав до

замку Ельвіри й Ротмістра, щоб хоча б торкнутися своєї мрії — мирного ро-

динного життя. Знову проживається минуле, проте двоє чоловіків та жінка

знов обирають той самий шлях, «бо ніхто не здатен жити іншим життям,

ніж те, яким він живе…».

 • усно підготуйте відповіді на запитання:Š
 • Коли й де відбуваються події п’єси? Š
 • Який природний катаклізм стався? Коли він почався? Ким виявився мандрівний Співак? Як відбулася зустріч із ним?
 • Про що ми дізнаємося з розповіді поета Педро?
 • Що згадав Ротмістр завдяки Пелеґрінові?
 • Чому Пелеґрін залишив Ельвіру?
 • Через що Ротмістр не відплив разом із Пелеґріном?
 • Про що розповідав Пелеґрін у замку?
 • Хто така Віола?
 • Якого висновку дійшли Ельвіра й Ротмістр наприкінці п’єси?
 • Що сталося з Пелеґріном?
 • Якими є «заключні акорди» п’єси?
 • Ким була остання постать біля тіла Пелеґріна?

 

 Урок №30

Тема. Розвиток мовлення (письмово). Складання тез за темою уроку.        Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст. Соціально-історичні, культурно-філософські й естетичні

чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Постмодерністське мистецтво: елітарна та масова культура

Інформація про домашнє завдання:

 • опрацюйте теоретичний матеріал за темою уроку за електронним підручником (shkola.in.ua › 1107-zarubizhna-literatura-11…Зарубіжна література 11 клас Ісаєва 2019. Зарубіжна література: підруч. для 11 класу (рівень стандарту). Zarubizhna literaturа 11 klass Isaeva) с. 182-185;
 • запишіть до зошитів таблицю «Найвизначніші ознаки постмодернізму» та вивчить їх

Ознака

Характеристика

Гра з чужими текстами

Використання текстів,створених іншими митцями

Прийом естетичної гри

Дає змогу переграти певні ситуації, переосмислити

дійсність

Подрібнення сюжету на велику кількість мікросюжетів

Дає змогу показати дисгармонію існування людини

Поєднання комічного й фантастичного

Пародія, гротеск, іронія допомагають осягнути логіку

абсурду, протиставити соціальному хаосу сміх життя

Пародіювання елементів масо-

вої літератури — детективних

та історичних

сюжетів, трилерів

Постмодернізм іронічно викриває кліше масової сві-

домості

Розуміння тексту як світу

Зумовлює численні ремінісценції, підкреслене циту-

вання, що дає змогу віднайти втрачений зв’язок між думками і подіями

Форма та прийоми вираження

Маргінальна особистість у кризовому стані; інтер-

текстуальність, еклектизм, іронія, відстороненість

 

 • підготуйте мультимедійну презентацію, присвячену письменнику-постмодерністу Милораду Павичу (за бажанням);
 • прочитайте оповідання М. Павича «Скляний равлик»

(www.ukrlib.com.ua › world › printit

Читати повний текст “Скляний равлик” (автор: Павич Милорад) онлайн в перекладі українською мовою; Читати книгу в Бібліотеці зарубіжної літератури).

Урок №31

Те ма. Милорад Павич. Короткі відомості про сербського митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» ознак постмодернізму. Варіанти фіналу твору як своєрідна ознака творчості М. Павича. Сенс центральної метафори у творі

Інформація про домашнє завдання:

го фіналу оповідання М. Павича «Скляний равлик»? Як би ви завершили цей

твір?»;

 

Урок №32

Тема. Контрольна робота за темою «Література другої половини ХХ — початку ХХІ ст.»

Інформація про домашнє завдання:виконати контрольну роботу і надіслати викладачеві (дивись посилання) або здати після закінчення карантину.

Дата________Група__________Прізвище та ім’я ______________________________

Контрольна робота

Тема. Література другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

 

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

 1. С антьяґо більше не снилися ані шторми, ані бійки; коли він засинав, то

часто бачив уві сні:

а) дружину; б) левів;

в) велику рибину; г) свою молодість.

 1. М андруючи морем упродовж трьох діб, Сантьяґо:

а) зовсім не помічав природи довкола себе;

б) нервував через самотність;

в) постійно спілкувався з природою;

г) читав молитви.

 1. О дна з основних проблем твору Е. М. Гемінґвея «Старий і море»:

а) взаємини батьків і дітей;

б) стосунки людини з природою;

в) крах романтичних ілюзій;

г) утрата сенсу життя.

 1. Сантьяґо почувався:

а) нікому не потрібним; б) бідним;

в) самотнім; г) нещасним.

 1. М. Павич увійшов у світову літературу написаним у формі гіпертексту ро-

маном:

а) «Дамаскін»; б) «Зоряна мантія»;

в) «Хозарський словник»; г) «Остання любов у Царгороді».

 1. Характерна ознака твору М. Павича «Скляний равлик»:

а) нульовий градус письма;

б) віртуальний історизм;

в) потік свідомості;

г) чоловіча та жіноча версії подій.

 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

 1. Завершіть речення: «“Драма-притча” — це…».
 2. Н азвіть представників «драми абсурду».

 

Високий рівень (3 бали — за грамотне розкриття теми)

 1. Н апишіть есе на одну з тем на вибір.

а) Л юдина й природа у творах Е. М. Гемінґвея та Г.Г. Маркеса

б) Основні духовні й естетичні ідеї, утілені в зарубіжній прозі другої половини ХХ ст. (із прикладами).

 

Урок №33-34

Тема. Маркус  Зузак «Крадійка книжок» –  бестселер сучасної літератури

Інформація про домашнє завдання:

 • прочитати роман Маркуса Зузака «Крадійка книжок» (www.ukrlib.com.ua › world › printit

Читати повний текст “Крадійка книжок” (автор: Зузак Маркус Френк) онлайн в перекладі українською мовою; Читати книгу в Бібліотеці зарубіжної …);

 

 • завершіть речення: «Найбільше у романі М. Зузака «Крадійка книжок» мене вразило…»
 • підготуйте мультимедійну презентацію, присвячену письменнику-антифашисту М. Зузаку (за бажанням);
 • підготуйтесь до підсумкового заняття за вивченим упродовж року мате-

           ріалом.