Завдання для учнів Чугуївського професійного ліцею з географії

Група КК – 12   Дата: 20.03, 27.03, 03.04.

Урок 1. Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «Геосистема». Рівні геосистеми. Пізнавальна та конструктивна роль географії.

Домашнє завдання : Опрацювати відповідний матеріал підручника с. 4-7.

Розділ 1. Топографія та картографія.

Тема 1. Топографія.

 Урок 2. Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні та прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка. Основні умовні позначення топографічних карт для зображення об’єктів місцевості та рельєфу. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою. Використання азимутів.

Домашнє завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника с.8-16.

Урок 3. Практична робота 1. Визначення на топографічній карті географічних і прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних і відносних висот точок.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.16-20.

Тема 2. Картографія.

Урок 4. Сучасні картографічні твори. Математична основа карт. Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних і тематичних картах.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.21-29.

Урок 5. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи. Дистанційне зондування землі, сфери їх практичного застосування.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.30-39.

Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки землі.

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів землі як планети.

Урок 6. Геоїд. Показники руху землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці. Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу. Перехід від місцевого часу до поясного. Орбітальний рух землі. Основні характеристики, географічні наслідки. Причини змін пір року. Зміна пір року у північній та південній півкулях.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.40-50.

Група С-14   Дата: 19.03, 26.03, 02.04.

Розділ 4. Америка.

Тема 1. Загальна характеристика Америки.

Урок 35. Америка: природні умови та ресурси, населення.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.170-175.

Урок 36. Америка: загальна характеристика господарства, первинний сектор економіки.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.176-180.

Урок 37. Америка: вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.179-181.

Урок 38. Америка: третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Америки.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.181-184.

Тема 2. Країни Америки.

Урок 39. США: економіко – географічне положення, природно – ресурсний потенціал, населення.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.185-189.

Урок 40.  США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку. Господарство.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.190-195.

Група КК – 22    Дата: 17.03, 24.03, 31.03.

Розділ 4. Суспільна географія України.

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці.

Урок 30. Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування. Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.160-164.

Урок 31. Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств. Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.164-170.

Урок 32. Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.170-172.

Урок 33. Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні. Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.172-175.

Урок 34. Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах і стратегія збалансованого розвитку України.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с.174-175.

Урок 35. Оцінювання знань за розділами 3, 4.

 1. За теорією світосистеми центром такої соціальної системи є:
 2. Зона економічного, військово-політичного та культурно-технологічного переважання в системі;
 3. Спільноти і економіки, в яких переважають традиційні форми виробництва і соціальної організації;
 4. Спільноти і економіки, в яких у рівних частках поєднуються традиційні форми виробництва і соціальної організації та інноваційні.
 5. Для країн периферії світо системи характерним є тип відтворення:
 6. Прогресивний;
 7. Стаціонарний;
 8. Регресивний.
 9. Лідерами розвитку авіаційно – космічної промисловості є:
 10. Бразилія, Японія, Китай;
 11. США, ЄС, Канада;
 12. Китай, Японія, Росія;
 13. Росія, Україні, Німеччина.
 14. Найбільшими фінансовими центрами світу є:
 15. Лондон, Нью-Йорк, Сінгапур;
 16. Київ, Токіо, Канберра;
 17. Токіо, Цюріх, Ліма;
 18. Люксембург, Париж, Касабланка.
 19. Розрахуйте природний приріс (1000 осіб) у Китаї 2018 р. за даними: кількість населення 1 401 295 763, народжених 17 314 749, кількість померлих  9 744 774 особи.
 20. Зазначте суть глобальних ланцюгів доданої вартості.
 21. Зазначте галузь яка випускає продукцію зі значною інноваційною складовою. Які особливості географії її поширення у світі та Україні.
 22. Запропонуйте орієнтовну програму розвитку кластера свого регіону.

 

Група КК – 12   Дата: 09.04, 16.04, 23.04, 30.04, 7.05.

Тема 2. Географічна оболонка Землі.

Урок 7. Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 3. Геологічне середовище людства.

Урок 8. Властивості літосфери. Поняття «географічне середовище людства». Тектоніка літосферних плит. Процеси в надрах і на поверхні землі. Їх наслідки. Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 9. Рельєф. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв. Ресурсні властивості літосфери. Мінеральні ресурси як чинних розташування видобувних і матеріально, паливо містких виробництв. Забезпеченість мінеральними ресурсами.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 10. Влив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема людства.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 4. Атмосфера та система Землі.

Урок 11. Сонячно – земні взаємодії. Сонячне випромінювання, відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею гірських поряд і води. Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади. Синоптичні карти. 

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 12. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматична карта. Карта кліматичних поясів. Характеристики типів клімату за кліматограмами. Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктурних об’єктів.  

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 13. Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвиту відновлювальної енергетики. Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства. Стихійні атмосферні явища , їх прогнозування та засоби протидії. Кліматичні зміни  на планеті.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 5. Гідросфера та система землі.

Урок 14. Запаси води на землі. Світовий океан та його складові. Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океанів у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя. Вплив атмосферних процесів на світовий океан. Роль світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах тропосфери. Ресурсний потенціал світового океану та вплив людства на стан океанічних вод. Запаси мінеральних, біологічних ресурсів.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Група С-14   Дата: 08.04, 15.04, 22.04, 29.04.

Урок 41. Канада.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 42. Бразилія. Практична робота № 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 43. Підсумковий контроль за темами «Океанія, Америка».

1.Укажіть тип електростанцій, на якій припадає найбільша частка виробництва електроенергії в Австралії

А. ТЕС;           Б. АЕС;           В. ГЕС;           Г. ВЕС.

2.Оберіть перелік експортних товарів Канади.

А. Автомобілі, транспортне обладнання, залізна руда, кава, соя, взуття, фрукти;

Б. Мінеральна сировина, вовна, баранина, пшениця, молочні продукти;

В. Копра, тропічні фрукти, бавовна, арахіс;

Г. Машині й обладнання, хімікати, деревина, мінеральна сировина, пшениця.

 1. Яка країна посідає першість за видобутком міді в американському регіоні?

А. США;         Б. Канада;       В.Чилі;           Г.Аргентина.

 1. Назвіть «автомобільну столицю» США.

А. Сан-Франциско;    Б. Детройт;     В. Нью-Йорк; Г. Сіетл.

 1. Установіть відповідність між субрегіонами Океанії та країнами.

1) Мікронезія             А. Мальдіви               В. Самоа        

2) Меланезія              Б. Палау                     Г. Вануату

3) Полінезія

 1. Наведіть три приклади країн, що входять до складу інтеграційного об’єднання МЕРКОСУР.

Розділ 5. Африка.

Тема 1. Загальна характеристика Африки.

Урок 44. Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта. Райони збройних конфліктів, прояв тероризму. 

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 45. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 46. Господарство країн Африки.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 2. Країни Африки.

Урок 47. Єгипет.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 48. Південно-Африканська республіка (ПАР).

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Розділ 6. Україні в міжнародному просторі.

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі.

Урок 49. Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника. Опрацювати інформацію державної служби статистики про :

 1. Товарну структуру експорту та імпорту України.
 2. Структуру експорту та імпорту послуг.

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин .

Урок 50. Зовнішні економічні зв’язки.

Урок 51. Зовнішня торгівля послугами.

Урок 52. Інші види зовнішньоекономічної діяльності України.

Урок 53. Україна в системі світових економічних відносин.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Група ЕГС-23. Дата: 09.04, 10.04, 16.04, 17.04, 23.04, 24.04, 30.04, 07.05, 14.05, 15.05, 21.05, 22.05.

Урок 41. Канада.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 42. Бразилія. Практична робота № 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 43. Підсумковий контроль за темами «Океанія, Америка».

1.Укажіть тип електростанцій, на якій припадає найбільша частка виробництва електроенергії в Австралії

А. ТЕС;           Б. АЕС;           В. ГЕС;           Г. ВЕС.

2.Оберіть перелік експортних товарів Канади.

А. Автомобілі, транспортне обладнання, залізна руда, кава, соя, взуття, фрукти;

Б. Мінеральна сировина, вовна, баранина, пшениця, молочні продукти;

В. Копра, тропічні фрукти, бавовна, арахіс;

Г. Машині й обладнання, хімікати, деревина, мінеральна сировина, пшениця.

 1. Яка країна посідає першість за видобутком міді в американському регіоні?

А. США;         Б. Канада;       В.Чилі;           Г.Аргентина.

 1. Назвіть «автомобільну столицю» США.

А. Сан-Франциско;    Б. Детройт;     В. Нью-Йорк; Г. Сіетл.

 1. Установіть відповідність між субрегіонами Океанії та країнами.

1) Мікронезія             А. Мальдіви               В. Самоа        

2) Меланезія              Б. Палау                     Г. Вануату

3) Полінезія

 1. Наведіть три приклади країн, що входять до складу інтеграційного об’єднання МЕРКОСУР.

Розділ 5. Африка.

Тема 1. Загальна характеристика Африки.

Урок 44. Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта. Райони збройних конфліктів, прояв тероризму. 

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 45. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 46. Господарство країн Африки.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 2. Країни Африки.

Урок 47. Єгипет.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 48. Південно-Африканська республіка (ПАР).

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Розділ 6. Україні в міжнародному просторі.

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі.

Урок 49. Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника. Опрацювати інформацію державної служби статистики про :

 1. Товарну структуру експорту та імпорту України.
 2. Структуру експорту та імпорту послуг.

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин .

Урок 50. Зовнішні економічні зв’язки.

Урок 51. Зовнішня торгівля послугами.

Урок 52. Інші види зовнішньоекономічної діяльності України.

Урок 53. Україна в системі світових економічних відносин.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 1. Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «Геосистема». Рівні геосистеми. Пізнавальна та конструктивна роль географії.

Домашнє завдання : Опрацювати відповідний матеріал підручника с. 4-7.

Розділ 1. Топографія та картографія.

Тема 1. Топографія.

Урок 2. Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні та прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка. Основні умовні позначення топографічних карт для зображення об’єктів місцевості та рельєфу. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою. Використання азимутів.

Домашнє завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника с. 8-16.

Урок 3. Практична робота 1. Визначення на топографічній карті географічних і прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних і відносних висот точок.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с. 16-20.

Тема 2. Картографія.

Урок 4. Сучасні картографічні твори. Математична основа карт. Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних і тематичних картах.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с. 21-29.

Урок 5. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти. Географічні інформаційні системи. Дистанційне зондування землі, сфери їх практичного застосування.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с. 30-39.

Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки землі.

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів землі як планети.

Урок 6. Геоїд. Показники руху землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці. Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу. Перехід від місцевого часу до поясного. Орбітальний рух землі. Основні характеристики, географічні наслідки. Причини змін пір року. Зміна пір року у північній та південній півкулях.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника с. 40-50.

Тема 2. Географічна оболонка Землі.

Урок 7. Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 3. Геологічне середовище людства.

Урок 8. Властивості літосфери. Поняття «географічне середовище людства». Тектоніка літосферних плит. Процеси в надрах і на поверхні землі. Їх наслідки. Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 9. Рельєф. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв. Ресурсні властивості літосфери. Мінеральні ресурси як чинних розташування видобувних і матеріально, паливо містких виробництв. Забезпеченість мінеральними ресурсами.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 10. Влив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема людства.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 4. Атмосфера та система Землі.

Урок 11. Сонячно – земні взаємодії. Сонячне випромінювання, відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею гірських поряд і води. Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади. Синоптичні карти. 

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 12. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматична карта. Карта кліматичних поясів. Характеристики типів клімату за кліматограмами. Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктурних об’єктів.  

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Урок 13. Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвиту відновлювальної енергетики. Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства. Стихійні атмосферні явища , їх прогнозування та засоби протидії. Кліматичні зміни  на планеті.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.

Тема 5. Гідросфера та система землі.

Урок 14. Запаси води на землі. Світовий океан та його складові. Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океанів у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя. Вплив атмосферних процесів на світовий океан. Роль світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах тропосфери. Ресурсний потенціал світового океану та вплив людства на стан океанічних вод. Запаси мінеральних, біологічних ресурсів.

Домашнє завдання. Опрацюйте відповідний параграф підручника.