Завдання з предмета: « Креслення» для групи С-14 з професії «Столяр»

Дата № уроку Тема Завдання Перевірка знань
19.03 19-20 “Види аксонометричних проекцій”  “Практична робота  №12. Побудувати диметричні та ізометричні проекції плоских фігур у вертикальному положенні (трикутника, квадрата, шестикутника).”

завдання 1   завдання 2

Д/3, відповіді на адресу: Aniskinm1964@gmail.com
26.03 21-22 Практична робота №13. Побудувати диметричні та ізометричні проекції плоских фігур у горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, шестикутника).”   “Призначення перерізів і їх утворення.”

завдання 1   завдання 2

Д/3, відповіді на адресу: Aniskinm1964@gmail.com

02.04 23-24 “Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів. Прості та складні розрізи”  “Поняття про технічне рисування” завдання 1   завдання 2

Д/3, відповіді на адресу: Aniskinm1964@gmail.com

07.04 25-26 Практична робота №14. Виконати простий горизонтальний переріз деталі.”  “Практична робота №15. Виконати простий вертикальний переріз деталі.” завдання 1   завдання 2

Д/3, відповіді на адресу: Aniskinm1964@gmail.com

14.04 27-28 Практична робота №16Виконати технічні рисунки плоских тіл довільної форми, простих  деталей з деревини.”  “Контрольна робота з тем 3,4,5,6 завдання 1   завдання 2 Д/3, відповіді на адресу: Aniskinm1964@gmail.com