Хімія – дистанційна форма навчання учнів

На виконання постанови Кабінету  Міністрів України «Про запобігання поширення на території України короно вірусу  COVID-19» від 11.03.2020 року № 211 та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №406 від 16.03.2020 року п.2 – Впроваджена дистанційна форма навчання учнів.

Контакти для зворотного зв’язку з викидачем з питань роз’яснення навчального матеріалу та здачі  перевірних контрольних завдань:

chpl19a@gmail.com  +38-097-425-35-86
mamin1970@ukr.net moderator_chpl19

Завдання учням:

Дата

№ уроку

Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
13.03 35-36 ЕГС-23 “Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері”  “Кислоти. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами”

1 урок
2 урок

 тести
17.03 55-56 КК-12 “Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.” “Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію). “ 1 урок 
2 урок
 тести
18.03 57-58 КК-12 “Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови” “Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. “ 1 урок
2 урок
 тести
24.03 37-38 ЕГС-23 “Кислотні дощі”  “Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.” завдання 1 завдання 2 Проект “Кислотні дощі”
25.03 59-60 КК-12 “Гідроліз солей”   “Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму” завдання 1 завдання 2  тести
01.04 39 ЕГС-23 “Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості. “ завдання  тест
01.04 17-18 С-34 “Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці” “Тематичне оцінювання № 1 завдання Контрольна робота
07.04 19-20 С-34 “Необоротні і оборотні хімічні процеси”  “Хімічна рівновага” конспект 1  конспект 2 тест
07.04 40-41 ЕГС-23 “Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості” “Застосування металів та їхніх сплавів”

завдання 1 завдання2

тест1                   тест2

10.04 21-22 С-34 “Принцип Ле Шательє” конспект      видеоролик тест
14.04 23-24 С-34 “Гідроліз солей”  “Лабораторний  дослід 1 Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів” завдання 1   завдання 2  лабораторна
14.04 42-43 ЕГС-23 “Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію”  “Солі, їх поширення в природі” завдання 1   завдання 2 тест
17.04 25-26 С-34 “Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму”  “Навчальний проект 7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону” завдання 1   завдання 2 проект
21.04 27 С-34 Контрольна робота №1   контрольна
21.04 44 ЕГС-23 Практична робота 1  Дослідження якісного складу солей. “ завдання 1  лабораторна