Інформатика – дистанційна форма навчання учнів

На виконання постанови Кабінету  Міністрів України «Про запобігання поширення на території України короно вірусу  COVID-19» від 11.03.2020 року № 211 та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №406 від 16.03.2020 року п.2 – Впроваджена дистанційна форма навчання учнів.

Контакти для зворотного зв’язку з викидачем з питань роз’яснення навчального матеріалу та здачі  перевірних контрольних завдань:

chpl19a@gmail.com  +38-097-425-35-86
mamin1970@ukr.net moderator_chpl19

Завдання учням:

м

Дата

№ уроку

Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
13.03 32-33 КК-12 “Виконання колективного навчального проекту” завдання тест №24
16.03 4-5 С-14 “Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності” “Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг. Системи електронного урядування.” завдання тест №4-5
17.03 34-35 КК-12 “Захист колективного навчального проекту”  “Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. завдання тест №25
18.03 29-30 ЕГС-23 “Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.” “Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів” завдання тест №22
23.03 6-7 С-14 “Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту.” “Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Комп’ютерний експеримент.” завдання тест №6-7
24.03 31-32 ЕГС-23 “Виконання колективного навчального проекту” завдання тест №24
25.03 33-34 ЕГС-23 “Виконання колективного навчального проекту”  “Захист колективного навчального проекту”  завдання тест №25
24,03 8 С-14 “Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.” завдання тест №8
31.03 9-10 С-14 “Інструктаж з БЖД. Візуалізація рядів даних”  “Інструктаж з БЖД. Візуалізація трендів даних” завдання тест №89-10
01.01 35 ЕГС-23 Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. завдання тест №25
06.04 11-12 С-14 “Інфографіка” “Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків” завдання тест 8
13.04 13-14 С-14 “Інструктаж з БЖД. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків”  “Розв’язування оптимізаційних задач.” завдання тест 9
27.04 15-16 С-14 “Інструктаж з БЖД. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь”  “Розв’язання задач з різних предметних галузей.” завдання тест№11-12
04.05 17-18 С-14 “Інструктаж з БЖД. Поняття бази даних”  “Поняття систем керування базами даних, їх призначення” завдання 1   завдання 2 тести №14
14.05 19-20 С-14 “Інструктаж з БЖД. Реляційні бази даних, їхні об’єкти”  “Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв’язку” завдання 1   завдання 2 тести №15
18.05 21-23 С-14 “Інструктаж з БЖД. Створення таблиць”  “Введення і редагування даних різних типів”  “Впорядкування, пошук і фільтрування даних.” завдання тест №16
21.05 24-25 С-14 “Інструктаж з БЖД. Запити на вибірку даних”  “Технології опрацювання мультимедійних даних. Роль електронних медійних засобів в житті людини.” завдання тест №21
22.05 26-27 С-14 “Інструктаж з БЖД. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа”  “Системи керування вмістом для веб-ресурсів” завдання тест №22
25.05 28-30 С-14 “Інструктаж з БЖД. Створення та адміністрування сайту”  “Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці”  “Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів” завдання тест №23
28.05 31-32 С-14 “Виконання колективного навчального проекту”   завдання тест №24
29.05 33-34 С-14 “Захист колективного навчального проекту” завдання тест №25