Інформаційні технології – дістанційне навчання

На виконання постанови Кабінету  Міністрів України «Про запобігання поширення на території України короно вірусу  COVID-19» від 11.03.2020 року № 211 та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №406 від 16.03.2020 року п.2 – Впроваджена дистанційна форма навчання учнів.

Контакти для зворотного зв’язку з викидачем з питань роз’яснення навчального матеріалу та здачі  перевірних контрольних завдань:

chpl19a@gmail.com  +38-097-425-35-86
mamin1970@ukr.net moderator_chpl19

Завдання учням:

Дата

№ уроку

Група Тема урока матеріал до урока перевірка знань
01.04 15-16 С-34 Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне” “Ієрархічні системи управління виробництва завдання 1 завдання 2 тест 
02.04 17-18 С-34 Тематична атестація” “Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. Обробка графічних та відеозображень за допомогою ЕОМ (опис пакетів програмного забезпечення). “ завдання 1 завдання 2 тест 
08.04 19-20 С-34 “Спеціалізовані програми для деревообробки” конспект видеоурок
09.04 1-2 С-14 Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне” “Ієрархічні системи управління виробництва завдання 1 завдання 2 тест 
15.04 21-22 С-34 “Спеціалізовані програми для деревообробки”  “Обробка текстової та числової інформації на ЕОМ у професійно-технічних навчальних закладах” завдання 1   завдання 2 тест
16.04 3-4 С-14 Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК)”  “Визначення та принцип будови автоматизованих систем завдання 1   завдання 2 тест
22.04 23-24 С-34 “Сучасний стан розвитку інформаційних технологій та перспективи”   “Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної мережі Internet. Адреса користувача. Пошук інформації в Internet. Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. “ завдання 1   завдання  2 тест
23.04 5-6 С-14 АСУП – автоматизована система управління підприємством”  “САПР – система автоматизованого проектування завдання 1   завдання 2 практикум
30.04 7-8 С-14 АТСС – автоматизована транспортно-складська система”  “АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом. завдання  1   завдання  2 тест
07.05 9-10 С-14 Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва”  “Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні завдання  1   завдання  2 тест