Звіт І квартал 2019

Баланс  форма №1-дс місцевий бюджет Ознайомитись Баланс форма №1-дс  Державний бюджет Ознайомитись Звіт про фін. результат форма №2-дс державний бюджет Ознайомитись Звіт про фін. результат форма №2-дс місцевий бюджет Ознайомитись Форма № 2м Ознайомитись Форма № 4-1м Ознайомитись  Форма № Читати далі …

фінансовий звіт 2018 року

Баланс на 01 січня 2019 форма №1-дс Ознайомитись Баланс на 01.01.2019  форма № 1-дс 1 Ознайомитись Звіт  форма №7м станом на 01.01.2019 Ознайомитись Звіт про рух грош коштів 2018 – 1 Ознайомитись Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік Читати далі …

Умови доступності Чугуївського професійного ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами

1. Основна провідна ідея проекту. Інклюзію часто співвідносять з учнями, які мають інвалідність, або з тими, у кого є особливі освітні потреби. Даний проект розглядає шляхи включення в освітній процес усіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та особливими Читати далі …

Публічна інформація

Заява на отримання інформації Правила внутришнього розпорядку Положення про бухгалтерску службу Анкета Головного бухгалтера Штатний розклад Чугуївського професійного ліцею Розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерії Чугуївського професійного ліцею

по лицею реэстр договоров за 2017-2018 рік

по лицею реэстр договоров за 2017 рік Ознайомитись по лицею реэстр договоров за 2018 рік Ознайомитись по лицею реэстр договоров харчування Ознайомитись по лицею реэстр договоров господарскої діяльності за 2018 рік Ознайомитись