Умови доступності Чугуївського професійного ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами

  1. 1. Основна провідна ідея проекту.

Інклюзію часто співвідносять з учнями, які мають інвалідність, або з тими, у кого є особливі освітні потреби. Даний проект розглядає шляхи включення в освітній процес усіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Тобто мова йде про необхідність розробки в ПТНЗ такої стратегії інклюзії, яка буде спрямованана на постійну підтримку й розвиток усіх учнів і дорослих — учасників навчального процесу. Ця стратегія повинна ґрунтуватись на тих уявленнях про інклюзію, які існують у педагогічних працівників, керівників ПТНЗ, учнів, батьків або опікунів, а також інших соціальних партнерів. Розроблена в результаті такої роботи стратегія розвитку дасть можливість детально розглянути всі способи подолання бар’єрів, що стоять на шляху отримання якісної професійної освіти будь-якого учня ПТНЗ. Таким чином, до стратегії розвитку інклюзії в нашому ліцеї — покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує рівне ставлення до всіх людей, але створює особливі умови для дітей, що мають особливі освітні потреби. Інклюзивна освіта – процес розвитку загальної освіти, який має на увазі доступність освіти для всіх, в плані пристосування до різних потреб всіх дітей, що забезпечує доступ до освіти для дітей з особливими потребами.

В нашому навчальному закладі ми беремо за основу принципи інклюзивної освіти:

1. Цінність людини не залежить від його здатностей і досягнень;
2. Кожна людина здатна почувати й думати;
3. Кожна людина має право на спілкування й на те, щоб бути почутим;
4. Справжнє утворення може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин;
5. Всі люди потребують підтримки й дружби ровесників;
6. Для всіх учнів, які навчаються, досягнення прогресу скоріше може бути в тім, що вони можуть робити, чим у тім, що не можуть;
8. Розмаїтість підсилює всі сторони життя людини.

Метою використання інклюзії в ліцеї, є покращення навчальнихдосягнень 100 % учнів, шляхом використання інклюзивної практики. Це відбувається через процес самооцінювання трьох основних аспектів: культури навчального закладу, освітньої політики на рівні навчального закладу, практики, створення безбар’єрного середовища в навчанні й професійній підготовці людей з обмеженими можливостями. Даний комплекс має на увазі як технічне оснащення освітніх установ, так і розробку спеціальних навчальних курсів для педагогів і інших учнів, спрямованих на розвиток їхньої взаємодії з інвалідами. Крім цього необхідні спеціальні програми, спрямовані на полегшення процесу адаптації дітей з обмеженими можливостями в ліцеї.

Сучасний стан нашого суспільства свідчить про зниження рівня духовного, психічного й фізичного розвитку населення. У першу чергу це стосується дітей, велике число яких по тим або інших причинах мають відхилення в розвитку й поводженні, соціальну девіацію й дезадаптацію. В останні роки відзначена тенденція зростання кількості дітей, що народжуються з функціональними й органічними порушеннями в тій або іншій формі – інвалідів, а так само тих, які вимагають соціального захисту, спеціальних методів виховання й навчання. По даним міжнародних організацій частота народження таких дітей у різних країнах миру, як багатих, так і бідних, становить від 6 до 10% від загальної кількості всіх дітей, що народжуються. Тому ми вважаємо за необхідність приєднатися до міжнародної практики щодо розвитку дітей з особливими потребами.

У цей час виховання й навчання відповідно до Конвенції ООН (1989) про права дитини може встановлюватися лише «у найкращих інтересах дитини».