Методичний кабінет

 Методична робота заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу  

  Планування методичної роботи – це система заходів, що забезпечує її безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників

Витяг з Положення про методичну роботу

у професійно-технічному навчальному закладі

Методична робота здійснюється згідно:

 • Конституції України;
 • Законам України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положення   про методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі”;

Регламентується:

 • Єдиним планом методичної роботи.
 • план Педагогічних рад;
 • план Інструктивно-методичних нарад;
 • план Науково-методичної ради;
 • план роботи методичного кабінету;
 • план роботи служби НТПІ;
 •  план роботи методичних комісій;
 • план роботи теоретичного семінару;
 • план роботи Школи педагогічної майстерності;
 • план роботи Школи прогресивного педагогічного досвіду;
 • план роботи Школи молодого майстра;
 • план надання індивідуальної методичної допомоги;
 • план занять з технічного мінімуму для викладачів;
 • план занять з педагогічного мінімуму для майстрів в/н;
 • графік відкритих уроків;
 •  графік проведення тижнів з предметів і професій.

Методична тема ліцею:

“Традиційні та інноваційні підходи у формуванні фахової компетентності педагога”

 

Планування роботи методичних комісій

План роботи МК розробляється у кінці поточного року на основі діагностування і анкетування з урахуванням питань:

 • вирішення методичної проблеми Центру;
 • специфіки предмета, циклу предметів;
 • особливостей професії.

Основні задачі роботи МК

 • впровадження ефективних форм і методів навчання;
 • запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду;
 •  робота з обдарованими і слабо встигаючими учнями. підвищення якості проведення уроків;