Психолого-педагогічні особливості спеціалазації особистості молоді

 Рекомендації директора Чугуївського професійного ліцею, заступника директора з навчально-виховної роботи, соціального педагога  та практичного психолога.


«Навчання,  яке майже включно дбає  про утворення розуму, робить в цьому випадку великий промах,  бо людина більше людина у тому,  як вона почуває,  ніж у тому, як вона думає.  Почуття, а не думки,  становлять осереддя життя , і саме в їх утворенні має бачити Вчитель свою головну мету.»

К.Д. Ушинський.

 

Як відомо, підлітковий вік – це вік соціалізації, вростання у світ людської культури і соціальних цінностей. Змінюється провідна діяльність – на перший план виходить спілкування з однолітками, дорослими.

В процесі соціалізації , виховання і розвитку особистості учнів, важлива роль належить педагогу. Упевненість у вашій любові та розумінні допоможе сформувати і зберегти психічне здоров’я  дитини у цей складний період. Вихованець спокійно і радісно підкориться вашій волі, якщо ваш авторитет тримається не на силі, а на повазі. Бо в цей період психологічного розвитку учневі конче необхідно відчувати любов дорослих, та емоціональний комфорт.

Мудреці стверджували, що  людина народжується тричі. І всі ці три народження – є сходинка до соціальної зрілості.

Перше народження – це народження живої істоти, якій, як і всім живим істотам, необхідно жити, рости і розвиватися. Важко даються дитині перші кроки, коли вона вперше здіймається на ноги, щоб іти, бігти, летіти, на зустріч не лише вітру, а й своїй мрії, любові, добру і світу. І як приємно їй усвідомлювати щороку свій розвиток, своє коло друзів, свій запас знань, результати своєї вмілості.

Підлітковий вік –  це також вік індивідуалізації, відкриття і ствердження свого унікального, неповторного «Я».

Центральним моментом в індивідуальних особливостях людини є здібності.

Не забуваймо, що кожна психічно здорова дитина є здібною, а ось до чого саме, то вже інша річ.

Кожна дитина має йти по життю з впевненістю, що вона чогось варта!

 

Друге народження людини – це народження професіонала, майстра, обраного за покликанням, за інтересом, за здібностями у своїй справі.

В юнацькому віці з’являється  інтерес до свого внутрішнього світу, виникає бажання зрозуміти, пізнати себе краще. Цими проблемами в ніякому разі не можна нехтувати, бо цікавість і увага людини до самої себе – обов’язкова  якість сучасної самостійно мислячої людини, найважливіша умова для того, щоб бути володарем своєї долі.

В усіх типах навчальних закладів багато чого вивчається учнями, але, на превеликий жаль, дуже мало в них, як і раніше, інформації про саму людину. Чому наші діти виходячи за поріг навчального закладу, виявляються зовсім непристосованими до дорослого життя?

Тому, що ми даємо учням все, крім необхідної для життя інформації. Ми вважаємо, що настав  час для переходу для всеохоплюючої психолізації і соціалізації життя учнів, як у сферах виховання і навчання, так і у царині міжособистісного спілкування. Адже, усе життя людини проходить серед людей. Тому, в першу чергу, треба вчити дітей спілкуватися, контактувати, пізнавати себе та вміти керувати собою.

Отже, третє народження – остання сходинка соціалізації  молодої людини –  це народження Людини з великої літери: впевненої в собі, толерантної, яка знайшла своє місце, в житті, навчалася брати  на себе відповідальність та протистояти життєвим труднощам.

Світ симпатій та антипатій  людини веде бурхливу гру на людському полі. Забута психологія людей нерідко жорстоко платить нам невмінням розуміти, схвалювати, вірити, любити, прощати.