Завдання для учнів Чугуївського професійного ліцею зі Всесвітньої історії.

Група: КК-12   Дата: 19.03, 26.03, 2.04

Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний період.

Уроки 8-9. США,Велика Британія,Франція в міжвоєнний період.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.48-59.Скласти порівняльну таблицю «Стратегії  подолання  світової  економічної кризи урядів США, Великої Британії».

Уроки 10-11. Італія та Німеччина в міжвоєнний період.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.60-67. Підготувати повідомлення: Політичний портрет Й.Сталіна.

Урок 12. Радянський Союз.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.68-72. Підготувати повідомлення «Геополітична ситуація в Європі у період між світовими війнами».

Урок 13. Європа: виклики міжвоєнного часу.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.38-48. Підготуватися до уроку узагальнення та тематичного контролю.

Група:С-14    Дата:19.03,26.03,2.04

Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки.

Урок 21. Японія і Китай.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.92-97. Підготувати повідомлення про  М. Ганді.

Урок 22. Індія та країни Передньої  Азії. Латинська Америка.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.97-110. Заповнити таблицю «Демократії  та диктатури в державах  Латинської  Америки».

Урок 23. Практичне заняття. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом 5.

Робота з таблицею: Проаналізуйте таблицю «Демократії  та диктатури у державах Латинської Америки» і  дайте  відповідь на запитання.

 1. У яких країнах країнах були встановлені диктаторські режими?
 2. Чому в саме цих країнах перемогли авторитарні диктаторські режими?

Розділ 6. Передумови другої світової війни.

Урок 24. Руйнування Версальської системи в першій половині 1930-х років.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.111-115.

Урок 25. Від аншлюсу Австрії до пакта  Молотова – Ріббентропа.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника стор.

Урок 26. Практичне заняття: «Українське питання» в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

Домашнє завдання: Підготуватися уроку тематичного контролю.

Група КК-22    Дата: 20.03, 23.03, 27.02, 3.04.

Тема 2. США та Канада. Країни Західної Європи.

Урок 16. Історія Італії.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.101-106 та відповісти на запитання. Підготуватись до практичного заняття.

Урок 17. Практичне заняття : «Європейська інтеграція:здобутки і труднощі».

 1. Прочитати текст у підручнику і визначити які інтеграційні процеси які відбулись у Європі у другій половині XX ст.
 2. За допомогою підручника скласти таблицю «Країни-члени Європейського Союзу».

Домашнє завдання: Опрацювати текст конспекту.

Тема 3. СРСР у другій половині XXст. та його розпад. Країни Центральної та Східної Європи.

Урок 18. Завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига».

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.107-115.Підготувати повідомлення про російсько-чеченські  війни.

Урок 19. «Перебудова»  та розпад СРСР. Росія та нові незалежні держави.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.116-126.

Урок 20. Країни Центральної та Східної Європи в 40-80-ті роки XX ст.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор. 127-132 та відповісти на запитання. Підготуватись до практичного заняття «Угорська революція 1956р. та Празька весна 1968р.»

Урок 21. Практичнє заняття: «Угорська революція 1956р.» Та «Празька весна 1968р.»

Запитання: Чого прагнули учасники народно-демократичної революції? Чим була зумовлена значна кількість жертв? Які це мало наслідки для Угорщини?

Домашнє завдання: Опрацювати текст конспекту.

Урок 22. Демократичні революції та розвиток країн Центральної Східної Європи на рубежі ХХ – ХХI ст.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.132-139 та відповісти на запитання й завдання до нього. Підготуватись  до узагальнення й тематичного оцінювання з теми 2 та 3.

Урок 23. Урок узагальнення й тематичного оцінювання.

 1. Охарактеризуйте економічне і політичне становище США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, СРСР. Нових незалежних Держав, країн Центральної та Східної Європи в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
 2. Визначте, у чому сутність німецького та італійського економічного «дива»?
 3. Якими були передумови та наслідки об’єднання Німеччини?
 4. Якими були причини трансформації Британської колоніальної імперії?
 5. Назвіть причини розпаду СРСР?
 6. На які етапи можна поділити процес європейської інтеграції?
 7. Визначте основні пріоритети внутрішньої політики ЄС?
 8. Яку участь бере України в інтеграційних процесах в ЄС?

Домашнє завдання: Знайти інформацію з різних інформаційних ресурсів про розпад світової колоніальної системи.

Група ЕГЗ – 23. Дата 19.03, 20.03, 26.03, 31.03, 01.04, 02.04

Урок 12. Історія Канади.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор. 69-75 і відповісти на запитання до нього Підготувати повідомлення про діяльність канцлера ФРН Гельмута Коля.

Урок 13. Розвиток Німеччини.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника на стор. 95-100 і відповісти на запитання.

Урок 14. Історія Великої Британії.

Домашнє завдання: Опрацювати текст з підручника на с.82-87 і відповісти на запитання до нього.

Урок 15. Розвиток Франції.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника на с.89-93 і відповісти на запитання до нього. Підготувати повідомлення про життя і діяльність Сільвіо Берлусконі.

Урок 16. Історія Італії.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника на с.101-106 і відповісти на запитання. Підготуватися до практичного заняття «Європейська інтеграція: здобутки і труднощі».

Урок 17. Практичне заняття «Європейська інтеграція: здобутки і труднощі».

 1. Прочитати текст у підручнику і визначити які інтеграційні процеси які відбулись у Європі у другій половині XX ст.
 2. За допомогою підручника скласти таблицю «Країни-члени Європейського Союзу».

Домашнє завдання: Опрацювати текст конспекту.

Тема 3. СРСР у другій половині XXст. та його розпад. Країни Центральної та Східної Європи.

Урок 18. Завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига».

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.107-115.Підготувати повідомлення про російсько-чеченські  війни.

Урок 19. «Перебудова»  та розпад СРСР. Росія та нові незалежні держави.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.116-126.

Урок 20. Країни Центральної та Східної Європи в 40-80-ті роки XX ст.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.127-132 та відповісти на запитання. Підготуватись до практичного заняття «Угорська революція 1956р.» та «Празька весна 1968р.»

Урок 21. Практичне заняття: «Угорська революція 1956р.» та «Празька весна 1968р.»

Запитання: Чого прагнули учасники народно-демократичної революції?Чим була зумовлена значна кількість жертв? Які це мало наслідки для Угорщини?

Домашнє завдання: Опрацювати текст конспекту.

Урок 22. Демократичні революції та розвиток країн Центральної Східної Європи на рубежі ХХ – ХХI ст.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.132-139 та відповісти на запитання й завдання до нього. Підготуватись  до узагальнення й тематичного оцінювання з теми 2 та 3.

Урок 23. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

1.Охарактеризуйте економічне і політичне становище США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, СРСР. Нових незалежних Держав, країн Центральної та Східної Європи в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

 1. Визначте, у чому сутність німецького та італійського економічного «дива»?
 2. Якими були передумови та наслідки об’єднання Німеччини?
 3. Якими були причини трансформації Британської колоніальної імперії?
 4. Назвіть причини розпаду СРСР?
 5. На які етапи можна поділити процес європейської інтеграції?
 6. Визначте основні пріоритети внутрішньої політики ЄС?
 7. Яку участь бере України в інтеграційних процесах в ЄС?

Домашнє завдання: Знайти інформацію з різних інформаційних ресурсів про розпад світової колоніальної системи.

КК-31      Дата: 17.03, 23.02, 24.03, 31.03.

Тема 3. СРСР у другій половині ХХ ст. та йог розпад. Країни Центральної та Східної Європи.

Урок 19. «Перебудова»  та розпад СРСР. Росія та нові незалежні держави.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.116-126.

Урок 20. Країни Центральної та Східної Європи в 40-80-ті роки XX ст.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.127-132 та відповісти на запитання. Підготуватись до практичного заняття «Угорська революція 1956р.» та «Празька весна 1968р.»

Урок 21. Практичне заняття: «Угорська революція 1956р.» та «Празька весна 1968р.»

Запитання: Чого прагнули учасники народно-демократичної революції?Чим була зумовлена значна кількість жертв? Які це мало наслідки для Угорщини?

Домашнє завдання: Опрацювати текст конспекту.

Урок 22. Демократичні революції та розвиток країн Центральної Східної Європи на рубежі ХХ – ХХI ст.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника стор.132-139 та відповісти на запитання й завдання до нього. Підготуватись  до узагальнення й тематичного оцінювання з теми 2 та 3.

Урок 23. Урок узагальнення й тематичного оцінювання

 1. Охарактеризуйте економічне і політичне становище США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, СРСР. Нових незалежних Держав, країн Центральної та Східної Європи в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
 2. Визначте, у чому сутність німецького та італійського економічного «дива»?
 3. Якими були передумови та наслідки об’єднання Німеччини?
 4. Якими були причини трансформації Британської колоніальної імперії?
 5. Назвіть причини розпаду СРСР?
 6. На які етапи можна поділити процес європейської інтеграції?
 7. Визначте основні пріоритети внутрішньої політики ЄС?
 8. Яку участь бере України в інтеграційних процесах в ЄС?

Домашнє завдання: Знайти інформацію з різних інформаційних ресурсів про розпад світової колоніальної системи.

Тема 4. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Урок 24. Розпад світової колоніальної системи. Історія Японії.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника на с.148-152 і відповісти на запитання.

Урок 25. Історія Китаю.

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника на с. 152-157 та відповісти на запитання до нього. Підготувати повідомлення про життя і діяльність Д. Неру.

Урок 26. Розвиток Індії .

Домашнє завдання: Опрацювати текст підручника на с. 158-164 і відповісти на запитання.

Група: КК-12   Дата: 08.04, 10.04, 15.04, 17.04, 22.04, 24.04, 29.04, 06.05

Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний період.

Уроки 14. Практичне заняття: «Тоталітарні режими: Державний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю.» Опрацювати текст підручника та складіть таблицю «Тоталітарні режими в Італії, Німеччині, СРСР». Назвати ознаки тоталітарного режиму.

 

           Італія

        Німеччина

            СРСР

Політична система

 

 

 

Економіка

 

 

 

Соціальна політика

 

 

 

Ставлення до релігії

 

 

 

Ідеологія

 

 

 

 

Домашнє завдання: Повторити матеріал до уроку тематичного контролю.

Уроки 15. Узагальнення й тематичне оцінювання.

 1. Як змінився статус Великобританії після Першої світової війни?
 2. Як змінився статус Франції після Першої світової війни?
 3. Як змінився статус Німеччини після Першої світової війни?
 4. Як змінився статус США після Першої світової війни?
 5. Як відбувався процес становлення Веймарської республіки в Німеччині?
 6. Яким чином США намагалась подолати економічну кризу?
 7. Охарактеризуйте ідейні засади та соціальну базу італійського фашизму?
 8. Охарактеризуйте ідейні засади та соціальну базу німецького нацизму?
 9. Якмим були причини становлення та в чому полягала суть нацистської диктатури в Німеччині?
 10. Охарактеризуйте політичний портрет А.Гітлера.
 11. Які зміни відбулися в Росії в міжвоєнний період?
 12. Охарактеризуйти зміни в політичному курсі більшовиків у 20-30-ті роки?

Розділ 4. ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Урок 16. Польща та Чехословацька республіка в міжвоєнний період.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал підручника. Підготувати повідомлення: 1-ша група про режим М.Горті; 2-га група про режим Й.Антонеску.

Урок 17. Угорщина та Румунія в міжвоєнний період.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготувати повідомлення «Югославія у 30-х роках ХХ століття.», «Режим Бориса ІІІ».

Урок 18. Країни Балканського півострова. Міжнаціональні відносини в Державах Центрально-східної Європи.

Домашнє завдання: Опрацювати відповідний параграф підручника. Підготувати повідомлення «Українська еміграція в Центрально-східній Євпропі. Політична діяльність і культурне життя.» Підготуватися до практичної роботи «Центрально-східна Європа. Вибір між демократією та авторитаризмом.»

Урок 19. Практичне заняття «Центрально-східна Європа. Вибір між демократією та авторитаризмом.»

 1. У яких державах після Першої світової війни були змінені політичні режими?
 2. Чому в деяких державах демократія поступово змінюється авторитарним режимом?
 3. Відповідно до європейських традицій авторитарні форми правління вражається негативними. Чи можна знайти що-небудь позитивне в авторитарних формах правління в період між двома світовими війнами?

Опрацюйте таблицю та виконайте завдання.

 1. Визначте держави, де в міжвоєнний період були встановлені авторитарні режими?
 2. Визначте причини розчарування населення цих держав у демократії?

     Держави

                                              Зміни

  Час змін

Австрія

Правий уряд Дольфуса

1932

Албанія

Ахмет Зогу проголосив себе королем

1928

Бельгія

Нацисти ліквідували демократію

1940

Болгарія

Монархія царя Бориса

1918

Велика Британія

Демократія збереглася

 

Угорщина

Короткочасний комуністичний режим Бели Куна повалено, владу захопив Хорті

1919-1920

Німеччина

Фашистський режим Гітлера

1933

Голландія

Нацисти ліквідували демократію

1940

Данія

Нацисти ліквідували демократію

1940

Ірландія

Демократія збереглася

 

Іспанія

Унаслідок громадянської війни встановлено владу генерала Франко

1939

Італія

Фашистський режим Мусоліні

1922

Норвегія

Нацисти ліквідували демократію

1940

Польща

Авторитарний режим Пілсудського

1926

Румунія

Король Кароль ІІ правив без ради

1938

СРСР

Диктатура Леніна і Сталіна

1917

Франція

Нацисти ліквідували демократію

1940

Чехословаччина

Нацисти ліквідували демократію

1939

Швеція

Демократія збереглася

 

Югославія

Монархія короля Олександра Карагеоргійовича

1929

Домашнє завдання. Підготуватися до уроку тематичного контролю.

Урок 20. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом 4.

1.Співвіднесіть поняття, терміни та прізвища з країнами.  

1)»Залізна гвардія»;        5) Судетська область;   9)Йосип Сталін;           13) начальник держави;   

2)Корфська декларація;  6) Юзеф Пілсудський;  10) король Александр; 14) Мюнхенська змова;

3)Індустріалізація;         7) Томаш Масарік;        11) «кондукеторул»;     15) масові репресії

4) «Санація»;                 8) Йон Антонеску;        12) голодомор                16) Установчий сейм  

СРСР

Польща

Чехословаччина

Румунія

Королівство сербів, хорватів і словенців

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про генерала Танакі, Чан Кайші.

Розділ 5. ДЕРЖАВИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Урок 21. Японія і Китай.

Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника.

Урок 22. Індія та країни передньої Азії. Латинська Америка.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника та заповніть таблицю.

                Держава

                Реформа

           Зміст реформи

 

 

 

 

Урок 23. Практичне заняття. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом 5.

1.Визначте особливості характеру Магатми Ганді

2.Як  Ви розумієте позицію Ганді?

3.На чому базувалась ідея ненасильства?

Домашнє завдання. Повторити наслідки Першої світової війни для провідних країн світу.

Розділ 6. Передумови Другої світової війни.

Урок 24. Руйнування версальської системи в першій половині 1930-х рр.

Домашнє завдання. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 25. Від Аншлюса Австрії до пакта Молотова – Ріббентропа.

Домашнє завдання. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 26. Практичне заняття. « “Українське питання“  в міжнародній політиці напередодні другої світової війни »

Домашнє завдання. Підготуватися до уроку тематичного контролю.

Урок 27. Узагальнення й тематичне оцінювання за розділом 6.

1.Назвіть збройні конфлікти 30-х років ХХ ст.?

2.Проаналізуйте процес Радянсько-Німецького зближення та причини підписання пакта Молотова – Ріббентропа?

3.Чим відрізнявся процес утворення осередків війни на Далекому Сході, Африці та Європі?

4.Якими були зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу в зазначений період?

5.Визначте витоки, прояви та наслідки політики умиротворення.

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення: «Причини, характер, періодизацію Другої світової війни.»

Розділ 7. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА

Урок 28-29. Друга світова війна.

Опрацюйте текст підручника та інші інформаційні ресурси і складіть таблицю «Територіальні претензії Німеччини та СРСР у майбутній війні.

          Країна – агресор

          Загарбані території

                  Дата

 

 

 

Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника.

Група КК-22 Дата: 08.04, 10.04, 15.04, 17.04, 22.04, 24.04.

Тема 4. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Урок 24. Розпад світової колоніальної системи. Історія Японії

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 148-152 та відповісти на запитання.

Урок 25. Історія Китаю.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 152-157 та відповісти на запитання і завдання до нього.

Урок 26. Розвиток Індії.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 158-164 та відповісти на запитання.

Урок 27. Розвиток країн Близького і Середнього Сходу та Африки.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 165-174 та відповісти на запитання.

Урок 28. Історія країн Латинської Америки.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 175-179 та відповісти на запитання.

Тема 5. Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Урок 29. Міжнародні відносини в 40-80-х рр. ХХ ст.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 180-186 та відповісти на запитання.

Урок 30-31. Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 187-190 та відповісти на запитання.

Урок 32. Практичне заняття № 4. «Україна в системі міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

Відповісти «Так чи ні».

 • Під час холодної війни не велось жодної воєнної кампанії?
 • Причиною конфронтації між СРСР та США стали ідеологічні розбіжності?
 • У розв’язанні холодної війни винний англійський прем’єр – міністр Вінстон Черчілль?
 • Причинами холодної війни стали суперечності між національними інтересами СРСР і країнами Заходу?
 • Загострення відносин між СРСР і США на початку 60-х років стало скандальне виступлення М.Хрущова на трибуні ООН?
 • Берлін і Куба стали місцями найбільш гострого протистояння у роки холодної війни?
 • Результатом холодної війни стало об’єднання Німеччини?
 • Балкани наприкінці ХХ ст. знову перетворились на пороховий льох Європи?
 • Діяльність Усами Бен Ладену була одним із джерел міжнародного тероризму?

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 190-191 та відповісти на запитання.

Тема 6. Розвиток культури 1945 – початок ХХІ ст.

Уроки 33-34. Розвиток культури 1945 – початок ХХІ ст

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 193-196, 207 та відповісти на запитання.

Урок 35. Урок узагальнення і тематичного оцінювання за темами 4-6.

 • Назвіть основні наукові відкриття, що були зроблені в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Як вони вплинули на розвиток людства?
 • Які нові галузі науки та високі технології виникли в цей період?
 • Розкажіть, як на сучасному етапі відбувається інтеграція і виробництва
 • Охарактеризуйте етапи деколонізації, процес здобуття незалежності народами Азії та Африки.
 • Проаналізуйте причини виникнення, хід та наслідки холодної війни
 • Запропонуйте оптимальні шляхи для розв’язання глобальних проблем людства.

Група ЕГЗ – 23. Дата: 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 06.05, 13.05

Тема 4. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Урок 24. Розпад світової колоніальної системи. Історія Японії

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 148-152 та відповісти на запитання.

Урок 25. Історія Китаю.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 152-157 та відповісти на запитання і завдання до нього.

Урок 26. Розвиток Індії.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 158-164 та відповісти на запитання.

Урок 27. Розвиток країн Близького і Середнього Сходу та Африки.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 165-174 та відповісти на запитання.

Урок 28. Історія країн Латинської Америки.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 175-179 та відповісти на запитання.

Тема 5. Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Урок 29. Міжнародні відносини в 40-80-х рр. ХХ ст.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 180-186 та відповісти на запитання.

Урок 30-31. Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 187-190 та відповісти на запитання.

Урок 32. Практичне заняття № 4. «Україна в системі міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

Відповісти «Так чи ні».

 • Під час холодної війни не велось жодної воєнної кампанії?
 • Причиною конфронтації між СРСР та США стали ідеологічні розбіжності?
 • У розв’язанні холодної війни винний англійський прем’єр – міністр Вінстон Черчілль?
 • Причинами холодної війни стали суперечності між національними інтересами СРСР і країнами Заходу?
 • Загострення відносин між СРСР і США на початку 60-х років стало скандальне виступлення М.Хрущова на трибуні ООН?
 • Берлін і Куба стали місцями найбільш гострого протистояння у роки холодної війни?
 • Результатом холодної війни стало об’єднання Німеччини?
 • Балкани наприкінці ХХ ст. знову перетворились на пороховий льох Європи?
 • Діяльність Усами Бен Ладену була одним із джерел міжнародного тероризму?

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 190-191 та відповісти на запитання.

Тема 6. Розвиток культури 1945 – початок ХХІ ст.

Уроки 33-34. Розвиток культури 1945 – початок ХХІ ст

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 193-196, 207 та відповісти на запитання.

Урок 35. Урок узагальнення і тематичного оцінювання за темами 4-6.

 • Назвіть основні наукові відкриття, що були зроблені в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Як вони вплинули на розвиток людства?
 • Які нові галузі науки та високі технології виникли в цей період?
 • Розкажіть, як на сучасному етапі відбувається інтеграція і виробництва
 • Охарактеризуйте етапи деколонізації, процес здобуття незалежності народами Азії та Африки.
 • Проаналізуйте причини виникнення, хід та наслідки холодної війни
 • Запропонуйте оптимальні шляхи для розв’язання глобальних проблем людства.

 КК-31  Дата: 06.04, 07.04

Урок 27. Розвиток країн Близького і Середнього Сходу та Африки.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 165-174 та відповісти на запитання.

Урок 28. Історія країн Латинської Америки.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 175-179 та відповісти на запитання.

Тема 5. Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Урок 29. Міжнародні відносини в 40-80-х рр. ХХ ст.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 180-186 та відповісти на запитання.

Урок 30-31. Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 187-190 та відповісти на запитання.

Урок 32. Практичне заняття № 4. «Україна в системі міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

Відповісти «Так чи ні».

 • Під час холодної війни не велось жодної воєнної кампанії?
 • Причиною конфронтації між СРСР та США стали ідеологічні розбіжності?
 • У розв’язанні холодної війни винний англійський прем’єр – міністр Вінстон Черчілль?
 • Причинами холодної війни стали суперечності між національними інтересами СРСР і країнами Заходу?
 • Загострення відносин між СРСР і США на початку 60-х років стало скандальне виступлення М.Хрущова на трибуні ООН?
 • Берлін і Куба стали місцями найбільш гострого протистояння у роки холодної війни?
 • Результатом холодної війни стало об’єднання Німеччини?
 • Балкани наприкінці ХХ ст. знову перетворились на пороховий льох Європи?
 • Діяльність Усами Бен Ладену була одним із джерел міжнародного тероризму?

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 190-191 та відповісти на запитання.

Тема 6. Розвиток культури 1945 – початок ХХІ ст.

Уроки 33-34. Розвиток культури 1945 – початок ХХІ ст

Домашнє завдання. Опрацювати текст підручника стор. 193-196, 207 та відповісти на запитання.

Урок 35. Урок узагальнення і тематичного оцінювання за темами 4-6.

 • Назвіть основні наукові відкриття, що були зроблені в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Як вони вплинули на розвиток людства?
 • Які нові галузі науки та високі технології виникли в цей період?
 • Розкажіть, як на сучасному етапі відбувається інтеграція і виробництва
 • Охарактеризуйте етапи деколонізації, процес здобуття незалежності народами Азії та Африки.
 • Проаналізуйте причини виникнення, хід та наслідки холодної війни
 • Запропонуйте оптимальні шляхи для розв’язання глобальних проблем людства.