Виховна робота ліцея

ukash

-
Виховна робота ліцея

В.О. Заступника директора з виховної роботи

Виховання — це цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості, соціально-організована діяльність з формування та розви­тку свідомості та самосвідомості дитини, моральної позиції й її закріп­лення в поведінці. Зміст виховання вибудовують на підставі базових духовних цінностей, таких як чесність, справедливість, людяність.

Складовими виховання є:

  • самовиховання;
  • цілеспрямоване виховання;
  • перевиховання.

 


 

Завдання виховання полягає в тому, щоб допомогти дитині зро­бити вибір поведінки на підставі свідомої дії відповідно до духовних, моральних цінностей суспільства та сформованої «Я-концепції».

Реалізація змісту виховання передбачає:

  • формування головних інтегративних здібностей (гуманності, здат­ності до співробітництва, чесності, самостійності, бережливості, організованості, дисциплінованості);
  • моніторинг процесу та результатів виховання, в тому числі особистісний моніторинг, який поступово переходить у самодіагностику, самопізнання;
  • організацію життєдіяльності вихованців, оскільки лише в процесі практичної діяльно­сті дитина здобуває навичок поведінки, засвоює емоцшний і моральний досвід;
  • поєднання індивідуальних, колективних форм виховання та самовиховання;
  • інтеграцію виховного впливу школи, сім’ї, гро­мадськості.