Звіт директора Чугуївського професійного ліцею про виконання плану роботи за 2018/2019 навчальний рік

На  виконання  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  № 55  від 28.01.2005 р.  «Про  затвердження  звітування  керівників  дошкільних, загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних  закладів»,  № 178  від 23.03.2005 р.  «Про  затвердження  примірного  положення  про  порядок звітування  керівників  дошкільних,  загальноосвітніх,  професійно-технічних навчальних  закладів  перед  педагогічним  колективом  і  громадськістю». директор Чугуївського професійного ліцею звітує про роботу в 2017/2018 навчальному році.

Директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалася  Законами України «Про  освіту», «Про  професійно-технічну  освіту», Статутом ліцею, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419) (із змінами),  Контрактом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ПТНЗ.

Чугуївський професійний ліцей є державним професійно-технічним навчальним закладом.

У 2018/2019 навчальному році організація навчально-виховного процесу здійснювалася на підставі “Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах України”, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419. Керуючись чинним законодавством про освіту, планом роботи ліцею на 2018/2019 навчальний рік, договорами про спільну роботу                                           з підприємствами – замовниками робітничих кадрів, виконували свою головну задачу – підготовку кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями, у відповідності до Державних стандартів ПТО.

У 2018/2019 навчальному році підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася на базі неповної базової загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти за професіями:

 

 

На базі неповної базової середньої освіти (8 кл)

На базі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

На базі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

«Кухар; Кондитер»

«Кухар; Кондитер»

«Перукар  (перукар-модельєр)»

«Столяр»

«Електрогазозварник»

«Швачка»

«Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням»

«Електрогазозварник»

 

Прийом учнів на навчання проводився у відповідності з правилами прийому до ліцею, розробленими на основі «Типових  правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 р. № 449, у відповідності до ліцензійного обсягу за державним та регіональним замовленням. На сайті ліцею була представлена  повна інформація про порядок прийому на навчання та інформація про професії. Укладено двосторонні договори  з роботодавцями   про підготовку кадрів, загальним обсягом  243 учні.

План прийому у 2018/2019 навчальному році складав 120 учнів (виконаний на 100%).

Станом на 01.10.2018 загальна кількість учнів у ліцеї – 339, в тому числі:

–  на базі повної загальної середньої освіти – 139 учнів.;

–  на базі базової середньої освіти – 138 учнів;

– на базі неповної базової середньої освіти – 62 учні.

 

Кількість учнів за рівнями освіти станом на 01.10.2018

В ліцеї функціонувало 13 навчальних груп, із них на 1 курсі  –  4 групи, на 2 курсі –  5 груп, на 3 курсі  –  3 групи, на 4 курсі  –  1 група.

Середня наповнюваність учнів у групах складала 26 осіб.

Протягом 2018/2019 навчального року вибули з різних причин 22 учні                          (6,6% від загального контингенту).

Причинами відрахування є:

– у зв’язку з переведенням до інших ПТНЗ – 2 учні;

– у зв’язку з незадовільною успішністю та поведінкою – 9 учнів;

– за власним бажанням – 11 учнів.

Увесь рух учнівського контингенту, а саме – прийом та відрахування учнів, поетапні та кваліфікаційні атестації, зміна прізвища та замовлення дипломів кваліфікованого робітника здійснюється через Єдину державну електронну базу освіти України (ЄДЕБО).

Випуск у 2019 році складав 158 учнів.

Кількість випускників 2019 року по групах

Дипломи кваліфікованого випускника з відзнакою отримали 13 учнів. Кваліфікацію з двох і більше професій – 55 учнів.

Загальна зайнятість випускників 2019 року складає 135 учнів. З них:

– працевлаштовані – 120 учнів (з них 4 дитини-сироти);

– продовжують навчання у ВНЗ – 7 учнів (з них 2 дитини-сироти);

– знаходяться по догляду за дитиною – 7 учениць;

– призвано до лав ЗСУ – 1 учень.

Триває працевлаштування 35 учнів ( з них – 4 дитини-сироти).

Навчальний процес здійснюється у відповідності до робочих навчальних планів, які розроблені відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій, Державного стандарту загальної середньої освіти, Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 13.10.2010 № 947 Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 № 419 (зі змінами).

Робочі навчальні плани та програми з професій у 2017/2018 навчальному році виконані в повному обсязі.

За минулий навчальний рік проведено 8 поетапних кваліфікаційних атестацій на присвоєння чергових кваліфікаційних розрядів (категорій) з професій «Кухар; Кондитер», «Столяр», «Електрогазозварник», «Перукар (перукар-модельєр)».  

Проведено 6 державних кваліфікаційних атестацій на присвоєння кваліфікації згідно робочих навчальних планів відповідних професій («Кухар; Кондитер», «Столяр», «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням», «Перукар (перукар-модельєр)», «Швачка»).

Протягом 2018/2019 навчального року організовано та проведено                 17 виробничих практик на підприємствах для учнів.

Перехідний контингент на 01.07.2019 складає 168 учнів.

Значна увага приділялась проведенню цілеспрямованої роботи з профорієнтації серед учнівської молоді м. Чугуєва та району. Створено наказ по ліцею «Про організацію профорієнтаційної роботи в школа міста та району у 2017/2018 навчальному році», закріплено школи міста та району за педагогічними працівниками ліцею.

Були проведені щомісячні зустрічі педагогічних працівників ліцею                з випускниками шкіл, виступи на шкільних батьківських зборах, організовані екскурсії для учнів шкіл міста та району в рамках заходу «День відкритих дверей». Також приймали активну участь у спортивних змаганнях між освітніми закладами міста, в «Осінньому ярмарку» в школах міста, відвідували виставку «Харків-Beauty» у м. Харкові, приймали участь у  ІІІ Фестивалі Писанок у м. Чугуєві,  інформували населення про життя ліцею відеорепортажами на телеканалі «Слобожанка», виготовили і поширили профорієнтаційну газету. Вся інформація щодо проведення профорієнтаційної роботи була висвітлена на сайті ліцею та в офіційній групі в мережі Facebook.

У 2018/2019 навчальному році  педагогічний колектив Чугуївського професійного ліцею працював над методичною темою «Вдосконалення форм та методів навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій».

Протягом року, щомісяця, проводилися засідання методичних комісій, згідно плану роботи. Всього в ліцеї 6 МК і творча лабораторія інноваційних технологій. Голови МК звітують про роботу в протоколах засідань, які здають  методисту ліцею. У строк до 25 числа кожного місяця, згідно графіка здачі звітно-плануючої документації викладачів і майстрів виробничого навчання, здають протоколи: голова МК Фоміна Л.І., Апатченко О. І., Аккерман В.Я., Аніскін М.М., Яковлєв К.М., Івашкевич Ю. А., звіти за кабінети завідуючими кабінетами  здаються викладачами в строк.

Протягом 2018/2019 навчального року, згідно графіка проведення відкритих уроків, були відвідані  уроки теоретичного та виробничого навчання. Відкриті уроки провели  наступні викладачі й майстри в\н: Бєдухова О.В. – «Гостина французьких поетів», Касалап А.М. – «Козацька наснага», Фоміна Л.І. – «Письменники Чугуївщини. Творча зустріч з членами літературного клубу Свіча», Апатченко О.І. – урок теоретичного навчання «Властивості функцій», Івашкевич К.В. – «Прокаріотичні організми археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування», Яковлєв К.М. –  «20 з’їзд КПРС і початок лібералізації та її особливості в Україні»,                Новицька О.І. – «Захист пробних КР з професії Кухар 3 розряд»,                    Лазаренко Л.А. – «Захист пробних КР з професії Кухар 4 розряд»,                 Демідова Н.І. Івашкевич Ю.А. – «Приготування налисників з різними начинками», Майорова Н.М. – «Виготовлення та особливості обробки сучасних моделей одягу з рукавами реглану», Конік Т.М. Бедей М.В. –  «Укладання волосся гарячим способом», Кобєлєв М.І. – «Дугове зварювання», Апатченко О.М. –  «Прості форми нарізання овочів», Лазаренко Л.А. – «Оформлення тортів мастикою», Івашкевич К.В. – «Створення відеокліпу», Аккерман В.Я. – «Приготування страв української кухні», Новицька О.І. – «Приготування солянок», Пожевілова Н.М. – «Приготування м’ясних страв з котлетної маси».

Уроки Касалапа А.М., Майорової Н.М., Бєдухової О.В., Апатченко О.М., Новицької О.І., Івашкевич Ю.А.  проведені на високому науково-методичному рівні.

Уроки інших викладачів та майстрів в\н проведені на достатньому науково-методичному рівні.

У 2018/2019 навчальному році були атестовані наступні педагогічні працівники:

Комісією Ш рівня при Департаменті науки і освіти ХОДА

–  присвоєння педагогічного  звання «майстер виробничого навчання I категорії» Лазаренко Людмили Андріївни, майстру виробничого навчання;

– присвоєння педагогічного  звання «майстер виробничого навчання II категорії» Демидової Надії Іллівни , майстру виробничого навчання;

– присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Пастух Зої Володимирівни, вихователя;

Комісією 1 рівня:

 1. Яковлєва Костянтина Михайловича., викладача
 2. Торяник Катерину Юріївну, викладача

 

Результати обласних учнівських олімпіад із предметів загальноосвітньої підготовки

 з/п

Предмет

Викладач, який підготував

Учень, який приймав участь

Рейтинг Чугуївського професійного ліцею

1.

Інформатика

Івашкевич Ю.А.

Лебєдєв Данило, гр. С-34

11

2.

Іноземна мова (англійська)

Торяник К.Ю.

Жарова Марія, гр. КК-31

3

3.

Хімія

Мамін О.А.

Вакульський Олексій, гр. КК-22

3

4.

Українська мова та література

Фоміна Л.І.

Рибалко Євгенія, гр.КК-12

8

5.

Математика

Апатченко О.І.

Гамзуліна Катерина,

гр. КК-31

5

6.

Біологія

Івашкевич К.В.

Бровіков Антон, гр.ЕГЗ-23

3

7.

Фізика

Івашкевич К.В.

Рибалко Євгенія, гр.КК-12

7

8.

Історія України

Яковлєв К.М.

Золотих Павло, гр. КК-31

1

Загальний рейтинг

1

 

В цьому році в обласному конкурсі дидактичних матеріалів, з методичною розробкою позакласного заходу по хімії, Мамін О.А. зайняв 2 призове місце.

 

Результати обласної учнівської олімпіади з охорони праці

Предмет

Викладач

Рейтинг Чугуївського професійного ліцею

Охорона праці

Щедріна З.В.

16

 

Результати обласних конкурсів фахової майстерності

Професія

Викладач, майстер виробничого навчання

Рейтинг Чугуївського професійного ліцею

Кухар

Апатченко О.М.

8

 

 

 

 

Результати обласної виставки-огляду методичних

та дидактичних матеріалів

в ході конкурсів фахової майстерності

Професія

Викладач, майстер виробничого навчання

Рейтинг Чугуївського професійного ліцею

Перукар

(теоретичне навчання)

Конік Т.М.

7 (10)

Перукар

(виробниче навчання)

Бедей М.В.

9 (10)

 

Результати міжнародного мовно-літературного конкурсу

 ім. Т. Шевченка

Курс навчання

ПІБ учнів

ПІБ викладача, який підготував

Рейтинг

I курс

Рибалко Євгенія

 гр. КК-12

Фоміна Л.І.

Місце – 6

II курс

Поцко Вячеслав

гр.КК-21

Місце – 12

III курс

Сова Каріна

 гр.КК-12

Місце – 8

 

Результати міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

Курс навчання

ПІБ учнів

ПІБ викладача, який підготував

Рейтинг

I курс

Рибалко Євгенія

 гр. КК-12

Фоміна Л.І.

Місце – 9

 

У травні 2019 року  проводилося вихідне діагностування учнів 3 курсу:

Предмет

Успішність на середньому-високому рівні

(4-12 балів)

Якість на достатньому-високому рівні

(7-12 балів)

Учні, які навчаються на початковому рівні (1-3 бали)

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Алгебра та початки аналізу

69

100

22

32

0

0

Геометрія

69

100

18

26

0

0

Хімія

46

88

24

46

6

12

Українська мова

53

84

12

19

10

16

Фізика

36

100

16

44

0

0

 

Всі викладачі провели моніторинг навчальних досягнень по предметах, здали облікову, звітну і плануючу документацію.

  За результатами звітів класних керівників про успішність і якість знань маємо результати:

 

1 курс

 • 1 місце КК-12 кл. кер. Аккерман В.Я., майстер в\н Апатченко О.М. (усп. 100%, якість 44,8 %)
 • 2 місце ЕГЗ-13 кл. кер. Апатченко О.І., майстер в\н Божко М.Ф. (усп. 100%, якість 13%)

2 курс

 • 1 місце КК-21 кл. кер. Івашкевич Ю.А., майстер в\н Демідова Н.І. (усп. 100%, якість 21 %)
 • 2 місце КК-22 кл. кер. Аніскін М.М., майстер в\н Новицька О.І. (усп. 100%, якість 17 %)
 • 3 місце ЕГЗ-23 кл. кер. Івашкевич К.В., майстер в\н Кобєлєв М.І. (усп. 100%, якість 14,3%)
 • 4 місце С-24 кл. кер. Мамін О.А., майстер в\н Гальченко О.Б. (усп. 100%, якість 14,3%)

 

В 2019 році всі випускники були зареєстровані та здавали ДПА з української мови, математики або історії України, як ЗНО. Не з’явилися та відповідно не здали ДПА з української мови наступні учні:

 • Гр. КК-34 – Фоменко Спартак, Калініченко Максим;
 • Гр. КК-31– Куц Ірина, Мерзлякова Анжеліка.

Всі викладачі провели моніторинг навчальних досягнень по предметах, здали облікову, звітну і плануючу документацію.

У червні проводився огляд кабінетів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. Були відмічені кращі кабінети: №32 (зав. Фоміна Л.І.), №44 (зав. Івашкевич К.В.), №31 (зав. Яковлєв К.М.), №22 (зав. Бєдухова О.В.),  №13 (зав. Аккерман В.Я.), №23 (зав. Мамін О.А.)

 

Навчально-виховна робота в Чугуївському професійному ліцеї в 2018/2019 навчальному році організовувалася та здійснювалася адміністрацією ліцею, майстрами виробничого навчання, викладачами загальноосвітніх та спеціальних предметів згідно плану навчально-виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік, який відповідає вимогам нормативно-правової документації з навчально-виховної роботи в ПНТЗ.

З 128 учнів, які проживали в гуртожитку 35 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В 2018/2019 навчальному році  в ліцеї навчалося 2 інваліда, 4 дітей з малозабезпечених сімей.

З метою соціального захисту учнів пільгового контингенту, адміністрацією та педагогічним колективом вживалися відповідні заходи:

 • складений загальноліцейний соціальний паспорт;
 • учням пільгового контингенту надається безкоштовний гуртожиток, гаряче харчування в їдальні ліцею, учні, які є дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа під опікою ліцею надається трьохразове гаряче харчування;
 • на початку 2018-2019 навчального року учні, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали грошову компенсацію на придбання навчальної літератури.

Соціально-психологічна служба ліцею на постійній основі співпрацювала зі службами у справах дітей та ЦСССДМ м. Чугуєва та районів походження дітей-сиріт ї дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в ліцеї, з метою:

 • підготовки документів для постановки на квартирний облік;
 • допомоги в отриманні грошей по досягненню 18-річчя;
 • отримання учнями ID карток (паспорту громадянина України);
 • забезпечення житлом випускників ліцею після закінчення навчання.

Методична комісія класних керівників працювала над  єдиною виховною темою: «Компетентністний підхід як основа навчально-виховного процесу».

Адміністрація ліцею разом з педагогами організували і провели на високому рівні загальноліцейні заходи приурочені до історичних та визначних дат в історії України та світу, свят, річниць та ювілеїв. Систематично проводились загальноліцейні  тематичні лінійки та літературні виставки. Для учнів організовувались екскурсії та поїздки.

Двічі було проведено день відкритих дверей (лютий, травень) для шкіл міста Чугуєва та Чугуївського району.

Учнівська молодь активно приймала участь в позаліцейних заходах та конкурсах.

Учні групи КК-12 пройшли триденний тренінг з питання організації протидії торгівлі людьми у рамках проекту «Підвищення обізнаності вразливого населення щодо безпечної міграції та працевлаштування у Харківській області, та за результатами проходження тренінгу провели заходи з учнями ліцею щодо профілактики торгівлі людьми.

Учні ліцею прийняли участь в конкурсах:

Творчій проект групи КК-22 було взяв участь в конкурсі «Моя земля – земля моїх предків!» серед ЗП(Т)О Харківської області. – 1 місце

Учениця групи КК-31 Вакульська Ганна прийняла участь у вікторині «Я маю право!» серед ЗП(Т)О Харківської області – 2 місце

Команда «Самураї» прийняла участь у встановленні всеукраїнського рекорду з одночасно граючих команд в інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?» – увійшли в 20-ку кращих команд з 341 учасників заходу.

Ансамбль Чугуївського професійного ліцею «Дивосвіт» – лауреат ІІІ ступеню міського фестивалю «Співаймо,друзі!», м. Чугуїв, приуроченому до дня Перемоги, учасники фестивалю «Молоді таланти Харківщини».

Золотих Павло, учень групи КК-31став лауреатом обласного фестивалю-огляду молодіжної творчості «Учень року ЗП(ПТ)О – 2019» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області в номінації «Талант профтехосвіти» (театрал).

Фестиваль «Безпечна весна» 2019, у рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини». Відеоролик «Обери життя!» – 3 місце.

Павло Бойко учень групи КК-12 став учасником літературного конкурсу «Ми за тверезе життя».

Учень групи ЕГЗ-13 Кононевич Ігор представив свої фотороботи, а учениця групи КК-12 Перемишленнікова Надія – свій вірш на конкурсі «Сіверський донець очима молоді».

Волонтерський загін ліцею, який включає в себе більш ніж 20 учнів, це учні груп: КК-12,КК-21,КК-31,КК-22, ЕГЗ-23. Голова волонтерського загону Перемишленнікова Н., група КК-12. Загін брав активну участь у таких акціях: «Молодь проти СНІДу та наркоманії», «Помічник «Святого Миколая» та святкових заходах до 9 травня. Допомагали в інформуванні населення м. Чугуєва щодо профілактики захворювання на туберкульоз, шкоди тютюнокуріння.

З метою організації профілактики правопорушень та злочинів серед учнів, розроблено план спільних дій  з відділом ювенальної превенції ВП ГУНП в Харківській області. Розроблені плани щодо взаємодії та співпраці з громадськими організаціями з питань сім’ї, попередження насильства в сім’ї, профілактики правопорушень.

Затверджено сумісні плани роботи:

 • спільних заходів Чугуївського професійного ліцею та служби у справах дітей Чугуївської міської Ради;
 • спільних заходів Чугуївського професійного ліцею та ЦСССДМ Чугуївської міської Ради;
 • спільних заходів зі санітарно-просвітницької роботи Чугуївського професійного ліцею та Центральної районної лікарні м. Чугуєва ім. М.І. Кононенка.

Функціонувала Рада з профілактики правопорушень затверджений план роботи Ради на 1 та 2 семестр 2018-2019 навчального року виконано повністю. Засідання відбувалися щомісяця. Велися протоколи засідань. На внутрішньоліцейному обліку перебувало 17 учнів, з якими постійно велася робота щодо їх поведінки, дотримання ними правил поведінки та проживання в ліцеї та гуртожитку, попередження скоєння ними правопорушень та злочинів.

У бібліотеці ліцею створено стаціонарну виставку правової літератури та куточки «Мої права і обов’язки», «Здоровий спосіб життя».

Велися щоденники педагогічних спостережень, психолого-педагогічні характеристики, плани індивідуальної  виховної роботи, на кожного учня заведена картка психолого-педагогічного супроводу учнів, схильних до правопорушень.

 

Рейтинг участі Чугуївського професійного ліцею в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності та декоративно-прикладної творчості

Достатня увага приділялася вихованню екологічної культури, залучаючи учнів ліцею до участі в  акції «За чисте довкілля!». Екологічне виховання учнів передбачало розширити елементарні знання про предмети і явища природи, через любов до природи виховувати любов до рідного краю.

Організація самообслуговування учнів була одним із найважливіших напрямків роботи класних керівників, майстрів виробничого  навчання та вихователя гуртожитку. Слід відзначити такі її особливості: конкурси – «Краща кімната», «Краща група».

За результатами конкурсу «Краща навчальна група» маємо такі результати:

І місце посіла група КК-12;

ІІ місце – група КК-31;

ІІІ місце – група КК-22.

За підсумками огляду-конкурсу «Краща кімната гуртожитку»:

I місце – Кімната № 306 (Пікало Аліна КК-12, Маренич Каріна КК-12, Кондрат Сніжана КК-12)

ІІ місце – Кімната № 313 (Лозовий Руслан С-34, Бражник Валерій С-34 )

ІІІ місце – Кімната № 304 (Дворцова Олена КК-22, Тарасова Єльвіра КК-21)

На високому рівні була організована та спланована робота у групах:       

 • КК-12 (майстер в/н Апатченко О.М., класний керівник Акерман В.Я.)
 • КК-31 (майстер в/н Лазаренко Л.А., класний керівник Фоміна Л.І.)
 • КК-22 (майстер в/н Новицька О.І., класний керівник Аніскін М.І.)

Група С-24 (майстер в/н – Гальченко О.Б.) має найгірші показники за результатами підведення підсумків з виконання навчально-виховної роботи в ліцеї. Учні групи не приймають участь у масових та виховних заходах в ліцеї та за його межами, мають пропуски занять без поважних причин, скоювали правопорушення та злочини.

Важливим чинником формування в учнів лідера є учнівське самоврядування. Метою учнівського самоврядування  в ліцеї є забезпечення масового залучення учнів до організаторської роботи та в різноманітності і змістовної діяльності колективу. Будь яка форма роботи, яку очолювало самоврядування  була колективною, творчою. Для її здійснення в ліцеї створена і працювала учнівський Парламент, робота якого проводилась згідно плану основних загальноліцейних  заходів. Особливо активну участь приймали члени учнівського самоврядування підсумків конкурсу «Краща група ліцею», в роботі Штабу з профілактики правопорушень, в чергуванні по ліцею, в конкурсах стіннівок, тощо. Голова учнівського Парламенту Жарова Марія, група КК-31, приймала участь в засіданнях Голів учнівського самоврядування в закладах професійної (ПТ) освіти харківської області, особистим прикладом мотивувала учнівську молодь ліцею до участі в діяльності закладу освіти та виховних заходах.

Спортивно-масова робота в Чугуївському професійному ліцеї здійснюється на підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

На початку навчального року керівником фізичного виховання та викладачем предмета «Фізична культура і здоров’я» було розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії планування навчально-виховного процесу, яке здійснюється відповідно до програми та затверджено заступником директора з навчальної роботи.

Основними документами планування навчально-виховного процесу з фізичної культури є програма, навчальний план, графік навчального процесу, робочий план, план-конспект уроку.

В ліцеї створені всі необхідні умови для проведення занять за основними модулями навчальної програми, уроки проводяться по дві години на тиждень для кожної групи учнів.

Крім занять з фізичного виховання у навчальному закладі діє система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Ця система передбачає ряд заходів, які проводяться з метою пропаганди і широкого використання засобів фізичної культури та спорту з підготовки молодого покоління до праці та захисту Батьківщини, подальшого розвитку учнівського спорту ПТНЗ, запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді.

Фізкультурно-оздоровча робота серед учнів ліцею має на меті створення умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я учнівської молоді.

План цієї роботи та календар загальноліцейної  Спартакіади «Спорт протягом життя» розробляється колективом фізичної культури  на рік і затверджується головою КФК —  директором навчального закладу.

Так, на протязі навчального року в закладі було проведено відкриті виховні спортивно-масові заходи:     

 • «День здоров’я», в якому взяли участь 87 учнів. Місця розподілилися наступним чином:
 • І місце ЕГЗ – 13
 • ІІ місце С – 34
 • ІІІ місце КК – 12
 • ІV місце КК – 22
 • V місце КК – 21
 • VІ місце ПМ – 2

Групи ЕГЗ – 23, С – 24, КК – 31  участь в змаганнях не приймали, так як перебували на виробничій практиці.

 • «День працівника фізичної культури» міські змагання з легкої атлетики;
 • «Козацька наснага» до Дня Збройних Сил і Сухопутних військ України, взяли участь 30 учасників. Місця між юнацькими командами розподілилися наступним чином:
 • І місце С – 34
 • ІІ місце ЕГЗ – 23 та КК – 21 
 • ІІІ місце КК – 12 та ЕГЗ – 13

 

 

 • «Нумо, хлопці!» відкритий виховний спортивно-масовий захід-свято, в якому брало участь 30 учнів.
 • І місце С – 34
 • ІІ місце ЕГЗ – 13 та КК – 12 
 • ІІІ місце КК – 21 та ЕГЗ – 23
 • «Нумо, дівчата!» приурочено жіночому дню 8 Березня, в якому прийняли участь збірна команда ЧПЛ, ЗОШ № 1 та ЗОШ № 7, де місця розподілилися наступним чином:
 • І місце ЧПЛ
 • ІІ місце ЗОШ № 7 
 • ІІІ місце ЗОШ № 1

 а також змагання серед груп за спортивними видами:

 • Легка атлетика серед юнаків та дівчат, в якому

брали участь 96 учасника від груп КК – 12, ЕГЗ – 13, КК – 21, КК – 22,         С – 34, ПМ – 2. За підсумками місця розподілилися наступним чином:

 • І місце КК – 12
 • ІІ місце КК – 21
 • ІІІ місце С – 34
 • ІV місце КК – 22
 • V місце ЕГЗ – 13
 • VІ місце ПМ – 2   

Групи ЕГЗ – 23, С – 24, КК – 31  участь в змаганнях не приймали, так як перебували на виробничій практиці.

 • Міні-футбол учасники навчальних груп КК – 12, ЕГЗ – 13,

КК – 21, С – 34,  що склало 24 учасник. Місця згідно проведених зустрічей розподілилися наступним чином:

 • І місце С – 34
 • ІІ місце КК – 12
 • ІІІ місце КК – 21
 • ІV місце ЕГЗ – 13 

Групи ЕГЗ – 23, С – 24, КК – 31  участь в змаганнях не приймали, так як перебували на виробничій практиці.

 • Стрітбол учасники навчальних груп КК – 12, ЕГЗ – 13, КК – 21, ЕГЗ – 23, С – 34 що склало 25 учасників. Місця згідно проведених зустрічей розподілилися наступним чином:
 • І місце КК – 21 
 • ІІ місце КК – 12
 • ІІІ місце ЕГЗ – 13
 • ІV місце С – 34
 • V місце ЕГЗ – 23

КК – 22, С – 24, КК – 31 та ПМ – 2  не приймали участь у змаганнях

 • Настільний теніс, що склало 16 учасників з навчальних груп:

 ЕГЗ – 13, КК – 21, ЕГЗ – 23, С – 24, КК – 31, С – 34 

                Юнаки                                                       Дівчата

           І місце С – 34                                            І місце  КК – 22 

           ІІ місце  ЕГЗ – 13                                      ІІ місце  КК – 12

           ІІІ місце ЕГЗ – 23                                       

 

 • Турнір з шахів та шашок, в якому брало участь 26 учасника з навчальних груп КК – 12, ЕГЗ – 13, КК – 22, ЕГЗ – 23, КК – 31, С – 34,

ПМ – 2

 • Змагання з волейболу, 5 команд приймали участь: КК – 12, ЕГЗ – 13, КК – 22, ЕГЗ – 23, С – 34
 • І місце С – 34 
 • ІІ місце КК – 22, ЕГЗ – 23 
 • ІІІ місце ЕГЗ – 13, КК – 12
 • Змагання з армрестлінгу, де змагалися як юнаки так і дівчата, склало 14 учасників від навчальних груп: КК – 12, ЕГЗ – 13, ЕГЗ – 23, КК – 31, С – 34
 • Змагання зі спортивно-оздоровчого туризму, учасники: КК – 12, ЕГЗ – 13, КК – 21, КК – 22, ЕГЗ – 23.

На ряду загальноліцейної Спартакіади збірні команди брали участь в обласних змаганнях з таких видів спорту: міні-футболу (склад команди: Шидич Дмитро, Біліченко Костянтин, Луценко Ігор, Бровіков Антон, Бражник Валерій) – 6 місце, стрітболу ( склад команди: Бабешко Богдан, Тимошевський Сергій, Семенов Олександр, Нечитайло Руслан, Шидич Дмитро) – 7 місце, настільного тенісу (склад: Бражник Валерій, Лізогуб Валерій та Рибалко Євгенія) – 5 місце, волейболу (склад: Біляєва Вікторія, Салєєва Єлизавета, Дудзенко Владлена, Сова Карина, Шлаптун Інна, Цинова Наталія, Рибалка Євгеніята та Коровкіна Олександра) – 6 місце, плавання (Тимошевський Сергій, Семенов Олександр, Лізогуб Валерій, Бражник Валерій, Саламатін Ілля, Лєбєдєв Андрій, Біляєва Вікторія, Шевченко Сергій) – 3 місце та спортивно-оздоровчого туризму ( Тимошевський Сергій, Семенов Олександр, Лєбедєв Андрій , Бабешко Богдан, Шидич Дмитро, Лєбедєв Данило) – 2 місце, а також в завершенні обласних змагань збірна команда ліцею брала участь у Всеукраїнських спортивних іграх «Козацька наснага» (Тимошевський Сергій, Семенов Олександр, Бражник Валерій, Шидич Дмитро, Лєбєдєв Андрій, Бабешко Богдан, Шевченко Сергій, Лєбєдєв Данило, Нечитайло Руслан)

За результатами обласних щорічних спортивних змагань «Спорт протягом життя» серед учнів ПТНЗ харківської області у 2018-2019 н.р. Чугуївський професійний ліцей посів 5 місце.

Були проведені товариські зустрічі з міні-футболу та настільного тенісу між збірними командами ЧПЛ  та ЧПАЛ. 

Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» в Чугуївському професійному ліцеї з учнями були проведені відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури, а також бесіди про необхідність фізичного загартування, дотримання здорового способу життя.

Під час проведення виховних та спортивно-масових заходів з учнями систематично проводяться інструктажі та заходи з попередження травматизму.

В ліцеї з метою пропаганди здорового способу життя та залучення учнів до занять спортом  на стендах постійно коригується інформація, щодо спортивного життя та новин, як в Україні так і в навчальному закладі.

Згідно спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» учні ЧПЛ пройшли поглиблені профілактичні медичні огляди. За результатами медичних обстежень учнів складена узагальнена інформація: заповнені листи здоров’я, в яких зазначена група («основна», «підготовча», «спеціальна») для кожного учня, згідно з якою визначається можливе фізичне навантаження учнів під час уроків фізичного виховання. Так, основну групу становлять 221  учнів (65,7%), підготовчу – 92 учнів (27,3%), спеціальну – 20 учнів (5,95%), звільнених – 5 учнів (1,48%).  Робота з учнями спеціальної медичної групи не організована. Такі учні навчаються на уроках фізичного виховання разом з дітьми основної та підготовчої груп.

Відповідно до моніторингу рівнів навчальних досягнень за 2018 – 2019  навчального року якість знань учнів з фізичної культури становить 64 %.

Учні з великим задоволенням відвідують тренажерну спортивну залу, кімнату з настільним тенісом в позаурочний час, вдосконалюючи свою фізичну підготовку. Але однією з важливих форм вдосконалення навичок та умінь в позаурочний час є заняття в секціях спортивних ігор, які в поточному навчальному році відсутні.

Учні, які не пройшли медичного обстеження,  до навантажень на уроках фізичної культури та спортивної секції не допускаються.

Згідно графіку був зданий звіт до Чугуївського міського відділу молоді та спорту за формою 2ФК.

Матеріально-технічна спортивна база поповнилася газонокосаркою для обробітку площиних споруд та 6-ма прожекторами для заміни освітлення спортивної зали, а також з метою поліпшення якості уроків за модулем спортивні ігри були закуплені баскетбольні та волейбольні м’ячі в кількості 10 шт.

На новий 2019-2020 навчальний рік спланувати заміну опалювальної системи спортивної зали, вирівнювання площини футбольного поля ліцею та оснащення спортивного майданчика новими лавами для вболівальників.