Статут Чугуївського професійного ліцею

 10. Порядок реорганізації та ліквідації професійного ліцею

10.1.  Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи професійного ліцеюприймає Міністерство освіти і науки України. Реорганізація або припинення (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) професійного ліцею здійснюється згідно із законодавством.

10.2.  При реорганізації професійного ліцею вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3.  Ліквідація професійного ліцею здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Професійний ліцей вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань.

10.4.  Під час ліквідації або реорганізації професійного ліцею вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

10.5.  У разі ліквідації професійного ліцею (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) його активи повинні бути передані одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).