Умови доступності Чугуївського професійного ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

3.Приоритети розвитку ліцею, щодо дітей з особливими потребами.

Слід зауважити, що на сьогодні немає спільної узгодженої термінології категорій дітей і молоді з інвалідністю та особливими освітніми потребами, як на міжнародному, так і на національному рівні. Так, в укра їнському законодавстві використовуються різні терміни: «діти з порушеннями розумового або фізичного розвитку», «діти з інвалідністю», «інваліди», «діти з неповносправністю», «діти з розумовою відсталістю», «особи з особливими потребами», «діти зі спеціальними навчальними потребами», «діти з особливостями психічного й фізичного розвитку» тощо. Проте, керуючись засадничими принципами соціальної моделі розуміння інвалідності та останніми документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України у сфері інклюзивного навчання, пропонується до використання термін «діти (учні) з особливими освітніми потребами й ураховує дітей, які мають труднощі в навчанні, пов’язані з біологічними/органічними пору шеннями психофізичного розвитку, та дітей із соціально вразливих груп.             Важливо зазначити, що в наш час замість терміна «особливі освітніпотреби» використовується термін «бар’єри на шляху до навчання таучасті в навчально-виховному процесі». Це, у свою чергу, заохочує навчальний заклад замислитись над визначенням та усуненням бар’єрів, які існують у ліцеї.

      Зокрема, наш навчальний заклад, визначив такі пріорітети розвитку за результатами проведеного самооцінювання:

• введення ритуалів привітання нових учнів і працівників, а такожпрощання з ними у випадку переходу в інший навчальний заклад;

• професійний розвиток персоналу, з метою введення поняття різноманітності в навчальні види діяльності;

• покращення доступності навчального закладу для всіх дітей і дорослихз фізичними обмеженнями;

• заохочення використання методів кооперативного навчання;

• перегляд політики на рівні навчального закладу щодо проявів негативноїповедінки;

• посилення співпраці навчального закладу з місцевою громадою та соціальними партнерами.

      Наш навчальний заклад на першому етапі впровадження інклюзивної освіти починає з меншого, просто використовуючи ті чи інші апробаційні матеріали, щоб підвищити інформованість педагогічних працівників, батьків і працівників місцевихуправлінь освіти про інклюзивні практики та підходи, при цьому користуючись ключовими концепціями забезпечення інклюзивного підходу до розвитку ПТНЗ такими як: «інклюзія», «бар’єри на шляху участі в навчально-виховному процесі», «ресурси, спрямовані на підтримку навчання таучасті» й «підтримка розмаїття». Ці концепції є також основнимитермінами, що застосовуються при плануванні інклюзивного освітньогосередовища.

      «Повноцінна участь» у концепції інклюзії — це спільне навчанняучнів з інвалідністю та особливими освітніми потребами з іншимиучнями, співпраця з ними, набуття спільного досвіду. Вона передбачаєактивне залучення до процесу навчання кожного учня.

В нашому проекті ми намагаємося підвищити ступень участі викладачів та учнів у навчальному процесі,позанавчальних заходах, виховних годинах за допомогою визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогічних працівників; зміни в політиці навчального закладу, практиці та культурі, з метою приведення їх у відповідність з різноманітними потребами учнів, які навчаються у нашому навчальному закладі; подолання бар’єрів на шляху отримання якісної професійної освіти тасоціалізації всіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та учнів з особливими навчальними потребами; аналіз і вивчення спроб подолання бар’єрів і покращення доступності навчальних закладів для окремих категорій учнів; проведення реформ і змін, спрямованих на користь усіх учнів; переконання, що відмінності між учнями — це ресурси, що сприяють педагогічному процесу, а не перешкоди, які необхідно долати; покращення ситуації в ПТНЗ в цілому як для учнів, так і для педагогів; розвиток партнерських відносин між ПТНЗ і соціальними партнерами; визнання того, що інклюзія у професійній освіті — це один з аспектів інклюзії в суспільстві й одночасне зниження рівня ізольованості частини учнів прийняття кожного учня таким, яким він є.

2. Адаптація та модифікація навчання учнів з «особливими освітніми потребами» у розрізі інклюзивної освіти в Чугуївському професійному ліцеї

Інклюзія починається з того, що визнається наявність відмінностей між учнями. Під час розвитку інклюзивного підходу до навчання такі відмінності враховуються і єосновою навчального процесу. При такому підході можуть також знадобитися суттєві зміни в навчальному середовищі.