ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ukash

-
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
Головна статті
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
П. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
III. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
IV. ПРАЦІВНИКИ ЧУГУЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЗОБОВ'ЯЗАНІ
V. Коло ОБОВ'ЯЗКІВ, ЩО ЇХ ВИКОНУЄ КОЖНИЙ ПРАЦІВНИК
VI. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
VII. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
VІІІ.СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Всі сторінки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • 1.Правила розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, змін і доповнень до нього при переході до ринкової економіки. Закону "Про освіту".
  • 2.Правила повинні сприяти посиленню заходів дисциплінарного і громадського впливу до порушників дисципліни, заохочувати прагнення до добросовісної праці.
  • 3.Правила погоджені з профспілковим комітетом і враховують умови робот Чугуївського професійного ліцею.
  • 4.Всі питання, пов'язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує керівник Чугуївського професійного ліцею. У межах своїх повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом ліцею.