Методична робота

Методичний кабінет ПТНЗ забезпечує системний підхід до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами , яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи над методичною темою ліцею  “Традиційні та інноваційні підходи до фахової компетентності педагога”.

Форми та методи науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу постійно удосконалюються. З метою створення, запровадження та адаптації нових педагогічних технологій, спрямованих на підвищення якості теоретичної та професійної освіти в Чугуївському професійному ліцеї організована творча лабораторія інноваційних технологій.

 

Методична робота в Чугуївському професійному ліцеї  здійснюється у відповідності із законами України «Про освіту», згідно «Про професійно – технічну освіту», положенням «Про методичну роботу в професійно – технічному навчальному закладі», затверджене наказом МОН України  від 12.12.2000 року № 582., Статутом ліцею та іншими нормативними документами.

Мета методичної роботи Чугуївського професійного ліцею – удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, оновлення змісту професійно-технічної освіти, а також розробка навчально-плануючої документації з питань організації, науково-практичної, інформаційно-аналітичної діяльності. Одним із способів реалізації її є впровадження у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу педагогічним працівникам активно використовувати їх в роботі .

Методична тема, над якою працює ліцей у 2016-2017 н.р.: «Вдосконалення форм та методів навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій».

Методична робота на навчальний рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за минулий рік у вигляді окремого розділу плану роботи ліцею.

З метою діагностичного вивчення рівня професійної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання  запланована та проводиться, як колективна, так і індивідуальна методична робота. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу щодо вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, науково-технічної та педагогічної інформації; індивідуальні: самоосвіта педагогів, яка здійснюється шляхом проведення відкритих уроків, виховних годин, підготовки рефератів та доповідей – для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників.

В навчальному закладі проводиться інструктивно-методичні наради при директорі, заступникові директора з навчально-виробничої роботи, старшому майстрові для вирішення окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних завдань педагогічним працівникам. Індивідуальними формами методичної роботи в навчальному закладі є: індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам, щодо вибору форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять та позаурочних заходів, у розробці навчально-програмної документації, у підготовці доповідей та виступів на обласних конференціях та педагогічних читаннях.

Педагогічні працівники навчального закладу постійно беруть участь в організації та проведенні обласних семінарів – практикумів та шкіл передового досвіду. Так за останні 2 роки на базі було проведено обласні семінари – практикуми для майстрів в/н з професій «Перукар» та “Електрогазозварник”. В ліцеї працюють школа молодого майстра в/н (керівник школи – старший майстер Пилипенко В.О.), школа молодого викладача (керівник школи молодого спеціаліста – викладач-методист Касалап А.М..) з метою надання допомоги молодим педагогічним працівникам та проводяться семінари – практикуми.

В Чугуївському професійному ліцеї створений та  працює методичний кабінет. В ньому будуть зосереджені комплекти навчально-програмної документації зі всіх професій, за якими ведеться підготовка в навчальному закладі, інформаційні, навчально-методичні та навчальні матеріали, зразки плануючої та звітної документації, матеріали стосовно роботи методичних комісій. Всі матеріали систематизовані за розділами: організаційна, навчально-методична   робота, на допомогу викладачам, передовий досвід, науково-технічна та педагогічна інформація згідно нормативно-правової документації.

Методистом навчального закладу Волковою Н.А.  розроблено план методичної роботи на рік на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу.