Діяльность навчального закладу

ukash

-
Діяльность навчального закладу

 Опис  навчального закладу

Чугуївський професійний ліцей є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної освіти. Ліцей здійснює підготовку робітників 2, 3, 4 рівня кваліфікації, як правило з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення.  

 Фінансування підготовки робітничих кадрів здійснюється шляхом надходження коштів з держбюджету та інших додаткових джерел фінансування.

Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту» , «Про професійно-технічну освіту» , «Про загальну середню освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 30.05.06 №419, держстандартами ПТО з відповідних професій, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що є його засновником та іншими законами України.

 

Мета  Чугуївського професійного ліцею.

Стратегічною метою Чугуївського професійного ліцею є надання якісної повної загальної середньої освіти та первинної професійної освіти, перепідготовки, курсової підготовки кваліфікованих робітників з професій з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ.

Для досягнення цієї мети педагогічний колектив ліцею співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: учнями та їх батьками, випускниками, які мають інтерес до здобуття сучасної різнобічної освіти, роботодавцями-замовниками кадрів та органами влади, що зацікавлені у підготовці конкурентоспроможних робітників з високою мотивацією до праці.

Чугуївський професійний ліцей прагне реалізувати права населення регіону на здобуття професійно-технічної та загальної освіти на рівні сучасних вимог, оновлювати матеріально-технічну базу свого закладу.

Базовими цінностями колективу ліцею є справедливість, врахування індивідуальних особливостей кожного, об’єктивність, доцільність та толерантність.

 

Опис навчальних послуг  Чугуївського професійного ліцею.

Чугуївський професійний ліцей надає освітні послуги з надання повної загальної середньої освіти та первинної професійної освіти, перепідготовки, курсової підготовки кваліфікованих робітників з професій:

№ п/п

Код за

ДК

Назва професії

Вид

професійної

підготовки

Ліцензований обсяг

1

2

3

4

5

 

4112

4121

Оператор комп’ютерного набору

Конторський службовець (бухгалтерія)

Первинна професійна підготовка

90

 

5122

7412

Кухар

Кондитер

Первинна професійна підготовка

90

 

7212

Електрогазозварник

Первинна професійна підготовка

30

 

7241

Столяр

Первинна професійна підготовка

55

 

5141

Перукар

(перукар-модельєр)

Первинна професійна підготовка

30

 

8211

Верстатник широкого профілю

Оператор верстатів з програмним керуванням

Первинна професійна підготовка

30

 

7436

Швачка

Первинна професійна підготовка

30

 

Відповідно до кожної професії розроблені робочі навчальні плани і програми на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників Наказ Міносвіти і науки України  від 13.10.2010 р. № 947 та Державних стандартів професійно-технічної освіти  з відповідних професій.

Випускникам ліцею, які  завершили курс  навчання й успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії  видається документ встановленого зразка  «Диплом кваліфікованого робітника», а учням, які навчалися на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти й успішно пройшли державну підсумкову атестацію видається «Атестат про повну середню освіту».

Чугуївський професійний ліцей співпрацює з Чугуївським районним центром зайнятості та проводить навчання з перепідготовки з професій (за період 2006 – 2009 роки) «Електрогазозварник», «Верстатник широкого профілю». Слухачам, які завершили курс  навчання й успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії  видається документ встановленого зразка «Свідоцтво кваліфікованого робітника 2-3 розряду».

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться за замовленням підприємств, організацій та індивідуальними угодами з громадянами.

Уроки теоретичного навчання із загальноосвітніх та спеціальних предметів проводяться в спеціальних кабінетах, уроки виробничого навчання  проводяться в навчальних майстернях, які оснащені необхідними приладами, верстатами, матеріалами. Виробнича практика проводиться на підприємствах міста Чугуєва, Харкова та району під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставника від підприємства.