План роботи Ради з профілактики правопорушень

ukash

-
План роботи Ради з профілактики правопорушень

                                                        «Затверджую»

                                                                           Директор Чугуївського

                                                                           професійного ліцею

                                                                           __________ В.Ю. Грушка

                                             

План роботи

Ради профілактики правопорушень

на 2017-2018 навчальний рік

№ з/п

Питання засідань Штабу профілактики

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

1. Підсумки роботи Ради (Штабу) профілактики правопорушень у 2016-17 навчальному році.

Вересень

заступник директора з навчально-виховної роботи

 

2. Затвердження плану роботи Ради профілактики на 2016-17 навчальний рік.

 

3. Різне.

 

2

1. Стан роботи в ПТНЗ щодо виконання заходів з профілактики злочинності, формування здорового способу життя, попередження проявів жорстокості і насильства серед учнівської молоді 3 курсу.

Жовтень

заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники груп

 

2. Результати роботи щодо оновлення списків облікових категорій, відповідної документації

 

3. Різне.

 

3

1. Стан роботи щодо  здійснення контролю за відвідуванням занять учнями 2 курсу.

Листопад

заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники груп, соціальний педагог

 

2. Організація та проведення тижня боротьби з тютюнокурінням

 

3. Різне.

 

4

1. Стан роботи у ПТНЗ щодо правової освіти учнівської молоді в групах 1 курсу

Грудень

заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники груп, соціальний педагог,

наставники,

викладач предмета „Основи правознавства”

 

2. Звіти наставників учнів девіантної поведінки про роботу з учнями за І півріччя 2017-2018  н.р.

 

3. Організація та проведення «Тижня правових знань»

 

4. Різне.

 

5

1. Підсумка роботи щодо виконання у 2017 році заходів щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей.

Січень

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

2.Різне.

 

6

1. Підсумки спільної роботи ліцею у 2017 році зі ССД, сектором ювенальної превенції,  громадськими організаціями з питань попередження правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядності.

Лютий

Заступник директора з навчально-виховної роботи, соціальний педагог, наставники

 

2. Заслуховування наставників учнів, які стоять на внутрішньому обліку.

 

3.Різне.

 

7

1. Стан роботи в ліцеї з питань  протидії наркоманії, токсикоманії, незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин з учнями з річним терміном навчання.

Березень

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

соціальний педагог,

керівники груп

 

2. Робота батьківського лекторію з питань профілактики злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності.

 

3. Різне

 

8

1. Стан відвідування занять учнями 2 курсу.

Квітень

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

соціальний педагог,

керівники груп

 

2. Стан роботи в ліцеї з питань позаурочної зайнятості учнів 1 курсу.

 

3. Різне.

 

9

1. Стан відвідування занять учнями 1курсу.

Травень

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

соціальний педагог,

керівники груп

 

2. Стан роботи в ліцеї з питань позаурочної зайнятості учнів 2 курсу.

 

3. Різне.

 

10

1.Звіти наставників про роботу у ІІ семестрі 2017-18 н.р.

Червень

Заступник директора з навчально-виховної роботи, наставники

 

2. Різне.

 

                             

Заступник директора

з НВихР                                                                         К.Ю. Торяник