Мова освітнього процесу

ukash

-
Мова освітнього процесу

Чугуївський професійний ліцей

Мова освітнього процесу

Закон України «Про засади державної мовної політики»:

Стаття 1. Визначення термінів

… державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої

обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо.

 Стаття 6. Державна мова України

Державною мовою України є українська мова.

Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

Закон України «Про освіту»:

Стаття 7. Мова освіти

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики» та «Про освіту» у Чугуївському професійному ліцеї мовою освітнього процесу є державна мова – українська мова.