Умови прийому

ukash

-
Умови прийому
Головна статті
Умови прийому
Приймальна комісія
Документи для вступу
Умови прийому
Зарахування
Прикінцеві положення
Всі сторінки

 

 

 

1. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до Чугуївського професійного ліцею на 2014 рік розроблені відповідно до Типових правил, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

1.2. До Чугуївського професійного ліцею (далі - професійний ліцей) приймаються на навчання громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального й майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку до професійного ліцею здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг із підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.6. Прийом до професійного ліцею понад державне замовлення, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.